Jenni Pitko: Tarvitaan keskustelua vihreitä jakavista aiheista ja erilaisuuden sietämistä

Jenni Pitkon mielestä on selvää, että ison yhteisen tavoitteen lisäksi tarvitaan avointa keskustelua vihreitä jakavista aiheista. ”Mielestäni on tärkeää, että puolueessa meillä on keskenämme enemmän keskustelua ja kohtaamme toisiamme. Oman porukan sisälle ei saa syntyä juopia, ja kun kannatuksen laskuun etsitään syitä, ei syy ole juuri tuossa tai tuossa eli

Jenni Pitko: Tarvitaan keskustelua vihreitä jakavista aiheista ja erilaisuuden sietämistä

Jenni Pitkon mielestä on selvää, että ison yhteisen tavoitteen lisäksi tarvitaan avointa keskustelua vihreitä jakavista aiheista.

”Mielestäni on tärkeää, että puolueessa meillä on keskenämme enemmän keskustelua ja kohtaamme toisiamme. Oman porukan sisälle ei saa syntyä juopia, ja kun kannatuksen laskuun etsitään syitä, ei syy ole juuri tuossa tai tuossa eli muissa kuin itsessä.”

Pitkon mielestä tekeminen perustuu vihreissä vahvoille ja samoille arvoille.

”On hyvä sietää erilaisuutta myös toisissamme ja juhlia monimuotoisuutta. Nyt erilaisuus nähdään uhkana ja ne toiset syypäinä kannatuksen laskuun. Tarvitaan kohtaamista ja keskinäistä yhdessäoloa.”

Korona-aika on koetellut kaikkea yhdistystoimintaa ja passivoinut ihmisiä. Oululainen Pitko on paitsi kansanedustaja myös kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu ja hän on huolissaan paikallistason toiminnasta.

”Paikallisesti poliittisen keskustelun aktivoituminen on ehdottomasti tarpeen. Meillä vaihtuvat ihmiset, jotka ovat tekemässä valtuustoissa ja yhdistyksissä ja nuoret liikkuvat, lähtevät opiskelemaan ja muuta. Ihmiset eivät tunne toisiaan, ja tutustuminen on tärkeää. Pidempään toiminnassa mukana olleet olisi tärkeää pitää mukana, sillä suuri vaihtuvuus ajaa pois osaamista ja kokenutta porukkaa.”

Menoja tarkoitus karsia 

Pitko on yhdessä Oras Tynkkysen kanssa vetänyt Vihreän liiton poliittisen ohjelman päivitystä. Ohjelma hyväksytään puoluekokouksessa toukokuussa ja se lähti kommenttikierrokselle maaliskuun alussa. Vihreille tyypilliseen tyyliin ohjelma on venynyt pitkäksi ja yksityiskohtaiseksi. Silti osassa kommenteista on toivottu myös lisää kuvailevaa osuutta.

Menotarpeet ylittyivät kuitenkin nyt luonnosvaiheessa ja seuraavassa versiossa menoja onkin tarkoitus karsia.

Vihreitä on arvosteltu siitä, että menotoiveita on paljon, mutta tulopuolta ei mietitä riittävästi.

”Ohjelman talousosiossa aika paljon yritetty löytää keinoja, kuten verouudistuksia, työllisyyttä parantavia esityksiä ja valtion omistuksen myyntiä vihreää siirtymää varten. Menotarpeet ylittyivät kuitenkin nyt luonnosvaiheessa ja seuraavassa versiossa menoja onkin tarkoitus karsia.”

”Näinä aikoina jakovaraa on vielä paljon vähemmän kuin tällä hallituskaudella. Seuraavissa hallitusneuvotteluissa on sitten kaikkien puolueiden toiveet pöydällä”.

Ohjelma on siis pohjana ja sieltä poimitaan ne vihreiden toiveet, jotka mahtuvat hallitusohjelmaan vuoden kuluttua. Kun Pitkolta pyytää kolme ykköstavoitetta, on vastaus valmiina.

”Koulutus tukipalveluineen ilman muuta. Lasten ja nuorten pahoinvointiin pitää puuttua. Toinen iso asia on sosiaaliturvakysymykset. Me tarvitsemme perustulon, jotta voimme kriisiaikoina pitää kaikki kelkassa.”

Kolmas on tietenkin se kaiken a ja o eli ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaiseminen.

Uusi, kaikkia läpileikkaava kokonaisuus on turvallisuus ja varautuminen.

”Ympäristötoimissa tähtäämme irrottautumiseen fossiilisista ja eriarvoisuuden torjuminen on sitä henkistä resilienssiä ja kansakunnan kriisinkestävyyttä, jota nyt uudessa turvallisuustilanteessa tarvitaan. Nämä nousevat valmistelussa olevassa poliittisessa ohjelmassa vahvasti esille kuten myös turvallisuusajattelu sen perinteisimmässä muodossa.”

Natoa puidaan viikonloppuna

Osana poliittisen ohjelman päivitystä vihreät järjestää joukon keskusteluja muun muassa Natosta ja kannabiksesta. Ohjelmaluonnoksessa Natosta on vielä tarjolla useita vaihtoehtoja, mutta selkeän myönteinen kanta on jo luettavissa useiden vihreiden kommenteista. Asia on myös perjantaina vihreiden puoluehallituksessa ja viikonloppuna puoluevaltuuskunnan ohjelmassa.

Kannabis jakoi viime syksynä vihreitä, kun puoluevaltuuskunta hyväksyi muutaman äänen erolla aloitteen kannabiksen laillistamisesta.

”Vaikuttaa siltä, että näkemykset eivät lopulta ole niin kaukana toisistaan. Mehän korostamme nimenomaan päihdehaittojen ennaltaehkäisyä. Syksyn kokouksesta viesti lähti vain laillistamisen kautta. Meillä on työryhmässä tietenkin täysi kunnioitus syksyn päätökselle, mutta laajempi kannatus on tärkeää saada. Asioita ei ole kiva ajaa niukasti 50 prosenttia ylittävällä tuella.”

Ydinvoima jakaa myös vihreitä ja osalle ydinvoima on edelleen iso no-no. Vihreät ei kuitenkaan puolueena vastusta ydinvoimaa, jonka merkitys ilmastonmuutoksen hidastajana on ilmeinen.

”Yllättävän vähän on lopulta tullut kommentteja esimerkiksi pienydinvoiman, SMR:n, mainitsemisesta.”

Turkistarhaus lopetettava

Ohjelmassa on jälleen mukana turkistarhauksen kieltäminen, josta vihreät ovat puhuneet vuosia. Nyt voisi olla aika viedä tarhauskieltoa aktiivisesti eteenpäin, sillä muutamien viime vuosien aikana sekä yksittäisten ihmisten että puolueiden kanta on muuttunut.

”WWF:n teettämän mielipidekyselyn mukaan jo 80 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta ja moni Euroopan maa on sen kieltänyt. ”

Pitko toivoo, että poliittinen ohjelma ja sen käsittely selkeyttää tavoitteita ja sitä kautta saadaan uutta tekemisen meininkiä.

”Iso tavoite on yhdistää vihreitä, mutta emme silti ole ottamatta kantaa asioihin, jotka meitä jakavat. Ohjelman kirjausten takana on paljon vihreitä, yhteistä keskustelua meitä jakavista ja yhdistävistä aiheista.

”Yhdistäminen on tärkeää, puolueen vision pitää olla selvä ja uskottava.”

Lue myös

Lue lisää