Laitetaan muutkin maat ympäristö- ja ilmastotöihin

Ympäristöosaaminen kuuluu parhaaseen suomalaiseen osaamiseen, jota voimme viedä Euroopan unioniin ja sen rajojen ulkopuolelle. Vahva suomalainen  ympäristöpanos EU:ssa on sekä Suomen että EU:n etu, kirjoittaa Maria Ohisalo.

Laitetaan muutkin maat ympäristö- ja ilmastotöihin


Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok) ja muu hallitus on tehnyt selväksi, että Suomi vastustaa EU:n ennallistamisasetusta. Siis asetusta, joka loisi viitekehyksen sille, kuinka EU pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja parantaa luonnon tilaa. Käytännössä tämä tarkoittaa asetuksen kaatamista, vaikka tuoreiden kyselyiden mukaan kansalaisten enemmistö sitä kannattaa niin meillä kuin muuallakin EU:ssa.

Suomessa on kautta historian vastustettu laajasti EU:n ympäristötoimia Natura-hankkeesta alkaen. Erityisesti metsiin liittyvä keskustelu EU:n yhteydessä herättää jatkuvasti vahvoja tunnereaktioita.

Yksi yleisimmistä argumenteista EU:n ympäristötoimia vastaan on, että Suomi on jo tehnyt enemmän kuin muut.

Argumentaatio on epälooginen. Ensinnäkin täytyy kysyä, miten hyvä kuva tilanteesta julkisessa keskustelussa on, kun joka yhdeksäs laji meillä on uhanalainen ja luontotyypeistäkin lähes puolet. Olemmeko siis sittenkään olleet niin hyviä kuin kuvittelemme? Vai olemmeko olleet hyviä vain metsäteollisuuden näkökulmasta ja onko keskustelu on jumahtanut siihen? Ja toinen ajatus: Eikö Suomen nimenomaan kannattaisi olla mukana vahvistamassa EU:n ympäristötoimia, jotka sitovat kaikkia jäsenmaita, myös ja erityisesti niitä, jotka suomalaisten mielestä ovat hoitaneet ympäristöään huonommin kuin Suomi?

On aivan ilmeistä, että Suomi on ympäristöasioissa tähän asti ollut edellä monia muita maita, myös EU:n sisällä. Meillä on osaamista sekä ympäristöpolitiikassa että alan teknologiassa. Vahvistamalla EU:n ympäristöpolitiikkaa jaamme tasaisemmin EU:n taakkaa ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisessä. Samalla lisäämme EU:n painoarvoa vaatia muilta yhä kunnianhimoisempia toimia ilmasto- ja luontokatokriiseissä. Kun EU sanoo muille, katsokaa kun teemme ja tehkää perässä, on se paljon tehokkaampaa kuin vaatia muita tekemään ja levitellä itse käsiä.

Samaan aikaan luomme markkinoita ympäristöteknologialle ja sen mukana mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Globaali kysyntä alan tuotteille kasvaa koko ajan, ja kilpailu maailmalla kiristyy. Kiina on jo monessa asiassa, esimerkiksi aurinkopaneelien tuotannossa, todella pitkällä. Nyt on korkea aika käyttää hyväksi jäljellä oleva etulyöntiasemamme ja vahvistaa edellytyksiä kiristyvässä kilpailussa. Tässä vihreät ja Suomen elinkeinoelämä ovat vahvasti samalla asialla.

Parhaiten tämä tehdään niin, että meillä on omat toimivat markkinat ensin Suomessa ja sitten EU:ssa.

Suomella on paljon viemistä Euroopan parlamenttiin. Ympäristöasenteet, alan kokemus sekä osaaminen kuuluvat vahvuuksiimme, jos niin vaaleissa päätämme.

Suomen etu on, että vahvistamme osaltamme niitä EU-parlamentin ryhmiä, jotka suhtautuvat ympäristöasioihin aktiivisesti myös teoissa. Tästä parlamentin vihreällä ryhmällä on parhaat näytöt. Vihreät on johdonmukaisesti paras puolue EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. Tämä käy ilmi kaikista tehdyistä vertailuista.


Maria Ohisalo
Kirjoittaja on kansanedustaja ja vihreä eurovaaliehdokas

Lue lisää