Helen Oy selvittää voitaisiinko Porvoon Kilpilahden öljynjalostamolla syntyvää hukkalämpöä hyödyntää pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkossa.