Ukraina jälleenrakennetaan vihreästi, koska nuoret haluavat sitä

Sodasta huolimatta Ukraina jälleenrakentaa tuhoutuneita alueita ja etenee päättäväisesti kohti EU-jäsenyyttä. Erityisesti nuoret haluavat, että maan jälleenrakennus toteutetaan vihreästi, kirjoittaa Niina Ratilainen.

Ukraina jälleenrakennetaan vihreästi, koska nuoret haluavat sitä

Ukraina on edelleen sodassa ja sen tärkein tehtävä on puolustautuminen ja selviytyminen. Samaan aikaan Ukraina kuitenkin jo jälleenrakentaa tuhoutuneita alueita ja etenee päättäväisesti kohti EU-jäsenyyttä – maa toteuttaa nopealla tahdilla erilaisia reformeja ja tavoittelee ilmastokestävää tulevaisuutta.

Tapasin huhtikuussa Lvivin Ivan Franko yliopiston kansainvälisten suhteiden tiedekunnan opiskelijoita, jotka opiskelevat nuorten diplomaattien keskuksessa. Osallistuin tilaisuuteen EU:n alueiden komitean edustajana kertoakseni kaupunkidiplomatiasta ja EU:n jäsenyysprosessista alueiden komitean näkökulmasta.

Tilaisuuteen oli varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille opiskelijoiden kanssa. Jokainen kysymys liittyi jollain tavalla ilmastoon; opiskelijat halusivat kuulla eurooppalaisista ilmastopolitiikoista tai siitä, mitä Ukrainassa tulisi tehdä ilmastonmuutoksen torjumisen eteen.

Ukrainan kaupunkeja ja kyliä jälleenrakennetaan paremmiksi kuin mitä ne ennen tuhoutumistaan olivat. Ukrainalaisten viesti toistuu kaikkialla: Me emme halua takaisin vain sitä, mitä meillä oli. Me haluamme rakentaa uutta, nykyaikaista ja tulevaisuuteen katsovaa eurooppalaista Ukrainaa. “Build-back-better” -ajattelutapa on yksi tie kohti Ukrainan liittymistä Euroopan Unioniin. Build-back-better on keino mukauttaa Ukraina EU:n normeihin ja standardeihin.

Jälleenrakennus tuo Ukrainaa myös lähemmäs YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja EU:n vihreän kehityksen ohjelman periaatteita. EU:n alueiden komitean suosituksissa kehotetaan kestävään jälleenrakentamiseen, joka toteuttaa ympäristöystävällisen ja hajautetun energian uudistuksia.

Myös EU-jäsenyyden liittymisneuvotteluissa keskitytään ilmastoon ja energiaan. Näin varmistetaan, että etusijalla ovat puhtaat energialähteet, energiatehokkuus ja riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista. Ukrainan jälleenrakentamisen kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että julkiset rakennukset noudattavat korkeita energiatehokkuusstandardeja ja niiden katoille integroidaan aurinkopaneeleja.

Ukrainalla valtava potentiaali toteuttaa vihreä siirtymä

EU:n 50 miljardin tukivälineeseen sisältyy merkittävä määrä varoja ilmasto- ja energia-aloitteisiin ja se on siten myös vahva sitoumus tukea Ukrainan siirtymistä kestävään energiaan. Ilman riittäviä yksityisiä investointeja energiaan ja infrastruktuuriin saavutukset ovat kuitenkin rajalliset. Ukrainaan investoivia yksityisiä yrityksiä pitää kannustaa investoimaan puhtaan energian hankkeisiin. Ainakin kaiken julkisella tuella vivutetun yksityisen rahoituksen tulisi nopeuttaa siirtymää hajautettuun ja ilmastokestävään energiantuotantoon.

Kiovan, Lvivin ja Dnipron kaltaiset kaupungit tekevät yhteistyötä eurooppalaisten kaupunkien kanssa puhtaan energian ratkaisujen toteuttamisessa. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen avulla ukrainalaiset virkamiehet saavat asiantuntemusta kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmien laatimisesta.

Lvivin Ivan Frankon yliopiston opiskelijoiden kiinnostus ilmastoasioihin oli hyvä muistutus meille päättäjille: nuoret ympäri maailman haluavat tehdä työtä ilmastokriisin torjumiseksi. He haluavat asua kaupungeissa ja maissa, jotka tekevät ilmastotoimia. Jopa alati läsnäolevan sodan aikana Ukrainan nuoret pohtivat ekologisen katastrofin välttämistä. Heidän katseensa on vihreässä tulevaisuudessa.


Niina Ratilainen
Kirjoittaja on vihreä eurovaaliehdokas

Lue lisää