Mikä ihmeen vihervasemmisto?

Eduskunnan täysistunnossa hallituspuolueiden edustajat puhuvat mielellään vihervasemmistosta. Mutta onko vihervasemmistoa oikeasti olemassa, pohtii Tero Koskinen.

10.3.2024 | Politiikka

Kuva: Cast Of Thousands

Eduskunnan täysistunto helmikuussa osoitti jälleen kerran, että vihervasemmisto on oikeistopuolueiden kevyin perustein viljelemä haukkumasana. Käsite ei kuulunut salissa kertaakaan vihreiden tai vasemmistolaisten kansanedustajien suusta. Sen sijaan kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat viljelivät käsitettä useaan otteeseen, ja myös talouspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Vihreässä liikkeessä on vasemmistolaisemmin ja oikeistolaisemmin ajattelevia, mutta monet vihreistä eivät ensisijaisesti koe olevansa oikealla eivätkä vasemmalla, vaan he ainakin omasta mielestään katsovat tulevaisuuteen ja ovat edellä. Onko vihreiden politiikka oikeiston kuvaamalla tavalla vihervasemmistolaista?

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kysyi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, vastustaako vihervasemmisto-oppositio uudistuksia, jotka tuovat Suomeen lisää investointeja ja työpaikkoja.

Sirénin puheenvuorossaan esiin nostamat kysymykset ovat laajoja ja moniulotteisia, ja ne vaativat tavallista laajemman tarkastelun. Vihreiden vihervasemmistolaisuutta on tässä kohtaa perusteltua arvioida puolueen talouspoliittisen ohjelman pohjalta. Mitä ohjelma kertoo puolueen uudistamishalusta? Ja vastustavatko vihreät investointeja ja työpaikkoja Suomeen tuovia toimia?

Vihreiden ohjelmasta ei löydy kaikupohjaa uudistusten vastustamiselle. Sen sijaan siinä sanotaan, että vihreät haluaa parantaa yrittämisen edellytyksiä ja edistää toimivia markkinoita. Toivottu kehitys saavutetaan puolueen mukaan vauhdittamalla innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, huojentamalla ensimmäisen työntekijän työnantajamaksuja ensimmäisenä työskentelyvuonna, uudistamalla julkisia palveluja yrityksille yhden luukun periaatteella sekä kehittämällä lainsäädäntöä suojaamaan pk-yrityksiä kohtuuttomilta sopimusehdoilta. Lisäksi vihreät edistäisi avointa kilpailua ja toimivia markkinoita sekä kehittäisi julkisia hankintoja. Ei kuulosta kovin vasemmistolaiselta.

Vihervasemmisto-oppositiota määrittää Sirénin mukaan myös kykenemättömyys esittää uskottavaa vaihtoehtoa talouden tasapainottamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei ole kiistänyt, etteikö valtion velkaantumista pitäisi taittaa. Puolueelta löytyy myös keinot, joilla velka taittuisi hallituksen esittämiä keinoja tehokkaammin. Vihreät myös vauhdittaisi investointeja parantamalla yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja kansainvälistyä. Puolue kasvattaisi työllisyyttä ja tekisi työelämästä joustavampaa eri elämäntilanteisiin. Sirénillä on oikeus arvioida kriittisesti vihreiden keinojen vaikuttavuutta, mutta ainakaan ei voi sanoa, ettei vaihtoehtoja olisi.

Vihreiden suhtautuminen yrittäjiin on lopulta myönteisyydessään aika lähellä kokoomusta. Mutta on myös asioita, joissa esimerkiksi demarit ovat lähempänä puoluetta. Vihreät eivät esimerkiksi halua hallituksen mukaisesti kahlita naisia työmarkkinamallilla palkkakuoppaan.

Vihervasemmisto-termi on hallituksen lyömäase

Kokoomuksen Timo Heinonen jättää mainitsematta vihreät erikseen todetessaan puheenvuorossaan, että vihervasemmisto, SDP, Hakaniemen kanssa yhdessä vastustaa kaikkia työllisyystoimia. Ei luoteta suomalaiseen työntekijään, sanotaan ”ei” paikalliselle sopimiselle, sanotaan ”ei” kaikille työllisyystoimille, toteaa Heinonen. 

Heinosen taktiikka hämää ketterästi. Olisi outoa, jos vihervasemmistolla tässä kohtaa viitattaisiin suoraan vihreisiin, puoluehan ajaa selkeästi paikallisen sopimisen vahvistamista. Heinosen niputus jättää vihreistä kuvan vasemmistolaisempana puolueena kuin se oikeasti on.

Oppositio syytti useissa puheenvuoroissa hallitusta uskottavien työllisyystoimien puuttumisesta. Perussuomalaisten Jenna Simula vastasi syytöksiin, että hallitus uudistaa työmarkkinoita, mutta vihervasemmisto näyttää olevan huolissaan suomalaisten sijaan lähinnä kihlatustaan eli ay-liittojen herraeliitistä. Keskustan Simula syytti liittyneen punaliput liehuen takaisin vasemmiston kelkkaan. Vihreiden poliittisissa ohjelmissa ei ole viitteitä siitä, että punaliput liehuisivat puoluetoimistossa sen enempää kuin ay-liittojen standaarit, puoluehan muun muassa ajaa parannuksia yrittäjien asemaan.

Simula jatkoi puhetta vihervasemmistosta myös toisessa puheenvuorossaan. Hänen mukaansa vihervasemmisto lietsoo vastakkainasettelua ay-liittojen kanssa. Kaikista puolueista vihreillä voi kuitenkin perustellusti nähdä olevan pisin hajurako työmarkkinaosapuoliin. Yksittäisissä kysymyksissä vihreät voivat olla ammattiyhdistysliikkeen kannalla, mutta yhtä tyypillistä on, että puolueen linjaukset vastaavat elinkeinoelämän linjauksia. Vaikka Simula arvoi oikeistohallituksen työmarkkinalinjaa maltilliseksi, ovat vihreiden työmarkkinalinjaukset kiistatta hallitusta maltillisempia, joskus jopa tylsän neutraaleja suhteessa työmakkinajärjestöihin. Koko käsite vihervasemmisto hajoaa Simulan suussa.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie puolusti puheenvuorossaan hallituksen ajamaa vientivetoista työmarkkinamallia. Hänen mukaansa vihervasemmisto ei näe sitä, että Suomen mallin uudistaminen on myös julkisten ja naisvaltaisten alojen etu. Vihreät on hallituksen kanssa eri linjoilla vientivetoisen mallin vaikutuksista naisvaltaisten alojen palkkoihin. Sen sijaan vihreät ajaa työmarkkinoiden voimakasta uudistamista ja kannattaa paikallista sopimista. Jälkimmäisen osalta puolueen kanta eroaa selvästi vasemmistopuolueiden kannasta. Onkin aiheellista kysy jälleen kerran, mistä vihervasemmistosta kansanedustaja puhuu.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari totesi puheenvuorossaan vihervasemmiston harjoittaman maahanmuuttopolitiikan vievän Suomelta rahat ja turvallisuuden. Olisiko tässä vihdoin esimerkki sujuvasta vihervasemmistolaisuuteen nojaavasta sanataiteesta? Valitettavasti ei ole. Puolueiden niputtaminen vihervasemmistoon ontuu myös Huhtasaaren puheessa. Esimerkiksi kokoomuksen ennen nykyhallitusta ajama maahanmuuttopolitiikka suhtautui varsin positiivisesti maahanmuuttoon ja oli lähempänä vihreiden ja vasemmistopuolueiden maahanmuuttolinjauksia kuin perussuomalaisten ajama tiukka maahanmuuttopolitiikka. Huhtasaari ei oikeasti retuuta puheenvuorossaan vihreiden ja vasemmistolaisten maahanmuuttonäkemyksiä vaan kaikkien muiden kuin perussuomalaisten Huhtasaaren mielestä aivan liian maahanmuuttomyönteisiä kantoja.

Ovatko vihreät vihervasemmistolaisia? On totta, että vihreiden näkemykset ympäristö- ja soteasioissa ovat usein lähempänä vasemmisto-oppositiota kuin oikeistohallitusta. Sen sijaan vahva ekonomistipuolue on useissa talouspoliittisissa kysymyksissä lähempänä oikeistopuolue kokoomusta kuin vasemmistoa. Vihervasemmisto-termi onkin hallituksen lyömäase. Sitä käyttämällä voi kieltäytyä syvemmästä talouspoliittisesta keskustelusta, kun ekonomistien hellimä vihreä vaihtoehto sotketaan samaan epämääräiseen soppaan vasemmistolaisuuden kanssa.

Tero Koskinen

10.3.2024 11:13

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon