Evankelis-luterilaisessa kirkossa ja kirkon ulkopuolella kiistellään siitä, mitä kirkon edustajat saavat sanoa. Kirkko on viime vuosina menettänyt jäseniään oikeastaan jokaisen ”mediakiistan” jälkeen ja tullut varovaiseksi. Kirkon arvopohjaan kuitenkin kuuluu yhtäläisen ihmisarvon korostaminen ja arkkipiispa Tapio Luoma on noussut puolustamaan tätä.