Äänestys yritysvastuudirektiivistä siirtyi eteenpäin – Suomi edelleen vastusti

Äänestys EU:n yritysvastuudirektiivistä on siirtynyt eteenpäin. Suomi oli valmis hyväksymään esityksen sen jälkeen, kun ryhmäkanneoikeuden sisältävä artikla poistettiin direktiivistä. Esitystä vastustivat edelleen mm. Saksa ja Italia. Lisäksi aiemmin esitystä tukenut Ranska yllätti haluamalla sisältöön muutoksia. Puheenjohtajamaa Belgian ilmoitus jatkaa direktiivin pelastusyrityksiä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa on kuitenkin toivoa herättävä. Aikaa kompromissin löytämiseen on kaksi viikkoa.

28.2.2024 | Yritysvastuu

Kuva: Christian Lue

Äänestys EU:n yritysvastuudirektiivistä on jälleen siirtynyt eteenpäin. Jäsenmaat eivät päässeet yksimielisyyteen direktiivin sisällöstä. Yritysvastuudirektiivi, joka pyrkii vahvistamaan suuryritysten toimitusketjujen vastuullisuutta, on herättänyt vastustusta erityisesti Saksassa mutta nyt myös Ranska halusi siihen muutoksia. Esitystä oli hiottu kaksi vuotta ennen kuin parlamentti hyväksyi sen. Aikaa on käytännössä enää kaksi viikkoa, sillä Euroopan parlamentin kauden viimeinen täysistunto lähestyy.

Suomi oli ilmoittanut, että se olisi valmis hyväksymään direktiiviesityksen, jos siinä ollutta ryhmäkanneoikeutta koskevaa artiklaa muutetaan. Pöydällä oli kuitenkin vielä esitys, jossa artikla oli entisellään. Hallitus oli aiemmin asettunut direktiiviä vastaan juuri ryhmäkanneoikeuden takia. Tämä oli myös Elinkeinoelämän keskusliiton toive.

Pahimpana jarruna on kuitenkin toiminut Saksa. Saksan liberaalipuolueen (FDP) kansalliset intressit nostaa omaa profiilia ennen kevään vaaleja johti siihen, että Saksa päätyi vastustamaan direktiiviä. Saksa puolestaan lupasi Italialle auttaa tätä kaatamaan Italian vastustama pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi, jos se auttaa Saksaa yritysvastuudirektiivin kanssa. Tämä on osoitus siitä, miten altis EU:n päätöksentekoprosessi on erilaisille vaikutusyrityksille.

Yritysvastuudirektiivin mahdollinen kaatuminen ei ole vain Euroopan unionin sisäinen ongelma, vaan sillä on laajempia seurauksia yritysten vastuullisuudelle, ihmisoikeuksille ja ympäristölle. Se on erityisen harmillinen niille yrityksille, jotka ovat jo investoineet vastuullisuuteen ja odottavat tasapuolista toimintakenttää kaikille yrityksille. Kansalliset vastuullisuuslainsäädännöt eivät voi koskaan korvata vaikuttavuudellaan EU-tason sääntelyä.

Belgian ilmoitus jatkaa yritysvastuudirektiivin pelastusyrityksiä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa on kuitenkin toivoa herättävä. Nyt jäsenmailta tarvitaan johtajuutta ja poliittista tahtoa. Jäsenmaiden olisi tärkeää myöskin kunnioittaa trilogien tuloksia eikä horjuttaa EU:n lainsäädäntöprosessin uskottavuutta. Trilogi on EU-lainsäädäntöprosessin viimeisin vaihe, jossa parlamentti, neuvosto ja komissio neuvottelevat lainsäädäntöehdotuksesta. 

Päivitetty 3.3. Suomen kannan osalta. Jutussa oli aiemmin kerrottu Suomen kannattaneen esitystä kokouksessa. Suomen ilmoituksen mukaan se olisi ollut valmis kannattamaan versiota, jossa ryhmäkanneoikeutta koskevaa artiklaa on muutettu, mutta tämä ei ollut kokouksessa pöydällä.

Johanna Kohvakka

28.2.2024 17:52

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon