Suomalaiset yritykset ovat jo pitkään toivoneet yhteisiä pelisääntöjä vastuullisuuteen. Nyt olemme tilanteessa, jossa vastuuttomasti toimivat yritykset saavat itselleen kilpailuetua. Nykyinen hallituksen linjaus vastustaa EU:n yritysvastuudirektiiviä on ristiriidassa niin yritysten edun kuin suomalaisten arvojenkin kanssa. On selvää, että Suomen tulee tukea yritysvastuudirektiiviä, ja siten edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja säilyttää maan aseman vastuullisuuden esikuvana.