Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Kolumnisti Brigita Krasniqi: Feminismi on myös miesten asialla

Tiukat sukupuoliroolit ja toksinen maskuliinisuus ovat myös miehille haitaksi. Maskuliinisuus ei itsessään ole negatiivista. Kun feministi (feministin sukupuolesta riippumatta) toteaa, että toksinen maskuliinisuus on ongelma, tulee aika nopeasti, joku kysymään, että kielletäänkö nyt oikeus olla vanha kunnon Äijä! Tässä ei ole kyse siitä, että feministit haluaisivat kieltää miehiltä oikeuden olla

Kolumnisti Brigita Krasniqi: Feminismi on myös miesten asialla

Tiukat sukupuoliroolit ja toksinen maskuliinisuus ovat myös miehille haitaksi. Maskuliinisuus ei itsessään ole negatiivista. Kun feministi (feministin sukupuolesta riippumatta) toteaa, että toksinen maskuliinisuus on ongelma, tulee aika nopeasti, joku kysymään, että kielletäänkö nyt oikeus olla vanha kunnon Äijä! Tässä ei ole kyse siitä, että feministit haluaisivat kieltää miehiltä oikeuden olla miehiä.

On kyse siitä, että mieskuvaa tulee laajentaa. Täytyy ymmärtää, että stereotyyppiseen miesnormiin mahtuva mies ei ole ainoa tapa olla mies.

Mitä tarkoitan kun puhun toksisesta maskuliinisuudesta? Toksisella maskuliinisuudella tarkoitetaan erittäin kapeaa tapaa määritellä miehisyys ja mieskuva. Määritelmä miehisyydestä toksisessa maskuliinisuudessa on niin kapea ja ongelmallinen, että se aiheuttaa haittaa sekä miehelle itselleen ja muille.

Tämä ei tarkoita, että maskuliinisuus ja miehisyys itsessään olisivat ongelma. Ei pidä sekoittaa miehisyyttä ja toksista maskuliinisuutta. 

Suomessa on monia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka koskettavat erityisesti tai vahvasti miehiä ja poikia. Enemmistö asunnottomista on Suomessa miehiä. Miehet tekevät myös enemmän itsemurhia kuin naiset. Suomessa poikien ja tyttöjen erot lukutaidossa ovat poikkeuksellisen suuret. Suomessa asevelvollisuus koskettaa vain miehiä. Mielestäni vain miehiä koskeva asevelvollisuus on erityisen hyvä esimerkki toksisen maskuliinisuuden mieskuvasta.

Tämän lisäksi Suomi on naisille toiseksi vaarallisin paikka EU:ssa. Meillä on erittäin korkeat parisuhde- ja lähisuhdeväkivaltatilastot. Tilastot myös osoittavat, että suurin osa väkivallan tekijöistä ovat miehiä. Myös toiselle miehelle toinen mies on suurin uhka, kun keskustelemme väkivallasta.

Tiukat sukupuoliroolit ovat haitaksi kaikille. Ensinnäkin kun puhumme sukupuolesta on hyvä pitää mielessä, että usein puhumme sukupuolesta binäärisesti, vaikka sukupuoli on moninaista. Jokaisen meidän on pyrittävä päästämään irti tällaisesta ajattelusta. Binäärinormi myös vahvistaa ajatusta siitä, että olisi olemassa kaksi “vastakkaista” sukupuolta, jotka ovat täysin fundamentaalisen erilaisia, vaikka näin ei missään nimessä ole. Ihmiset ovat yksilöitä. Tiukat sukupuoliroolit ovat ongelmallisia sukupuolen moninaisuuden ja yksilöiden kannalta. 

Toksinen maskuliinisuus ei ole mikään mystinen voima yhteiskunnassa, vaan se näkyy monissa rakenteissa, normeissa ja perinteissä.

Toksinen maskuliinisuus opettaa pojille ja miehille, että he pärjäävät yksin. Ettei tarvitse eikä saa näyttää tunteita, heikkouksia ja avoimuutta.

Tämä yleensä kääntyy siihen, että kun tunteita osoitetaan ne purkautuvat, koska tunteita ei olla opeteltu käsittelemään. Toksinen maskuliinisuus opettaa, että on vain yksi tapa olla mies ja kaikki muu on vähemmän miehistä. Toksinen maskuliinisuus opettaa meille, että on miesten tehtävä puolustaa maata ja lähteä sotaan. Ja siksi meillä on vain miehiä koskeva asevelvollisuus ja siksi vainoa ja konflikteja pakenevat miehet eivät monien mielestä ansaitse turvapaikkaa. 

Me kaikki ylläpidämme joskus tiedostamatta (jotkut toki täysin tietoisesti) näitä toksisen maskuliinisuuden piirteitä ja rakenteita. Se ei tee kenestäkään huonoa ihmistä tai huonoa ihmistä. Tärkeintä on tiedostaa tämä ja yrittää purkaa näitä toksisia rakenteita. 

Feminismi on liike, joka pyrkii rikkomaan haitallisia rakenteita. Feminismi ei katso sukupuolta. Tästä hyvä esimerkki on Suomessa toimiva feministinen järjestö Miehet ry.

On myös tärkeää muistaa, että kaikki miehet eivät kohtaa samanlaisia haasteita. Siksi puhumme nimenomaan intersektionaalisesta feminismistä. 

Haluan vielä lopuksi sanoa, että mielestäni feministien tehtävä ei ole ensisijaisesti pyrkiä vakuuttamaan miehiä siitä, että feminismi on myös heitä varten. Moni antifeministi nimittäin trollaa keskustelua aivan tietoisesti ja pyrkii vain ja ainoastaan kuluttamaan feministien voimavaroja. Toivon myös, että feministimiehet käyvät näitä keskusteluja muiden miesten kanssa juuri tästä syystä. 

Feministien tavoitteena on maailma, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Tämä oikeus kuuluu myös miehille, vaikka toksinen maskuliinisuus kovasti väittää toista.

Tilaa uusimmat jutut

Liittymällä jäseneksi tuet Verden toimintaa ja saat joka viikko uutiskirjeen!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Lue lisää