Vihreän liikkeen pitäisi lähteä aidosti mukaan maanpuolustukseen

Maanpuolustus on liian tärkeä asia jätettäväksi muille puolueille. Suomen puolustus on samalla demokratian ja vihreiden arvojen, kuten tasa-arvon puolustamista. Naiset pitäisi saada paremmin mukaan maanpuolustustyöhön ja Nato toisi lisää turvallisuutta Suomelle ja koko Euroopalle, kirjoittaa Paavo Heiskanen.

1.10.2021 | Puheenvuoro

Puolustusvoimat esittelee yleisölle Leopard-panssarivaunuja vuonna 2018. Kuva: Konfu/CC

Peruskalliomme – maanpuolustus. Näin lukee maanpuolustusmitalissa. Jo yli sadan vuoden ajan Suomessa on ollut maanpuolustusvelvollisuus ja miehiä velvoittava asevelvollisuus.

Nyt tämän pakollisen palveluksen ja Suomen puolustuksen tulevaisuudesta käydään keskustelua.

Onko miehiä syrjivä velvollisuus moraalisesti ja juridisesti hyväksyttävää nykypäivän Suomessa? Miten puolustusvoimat kykenee vastaamaan hybridisodankäynnin uhkaan? Onko miljardeja maksava hävittäjähankinta todella tarkoituksenmukainen?

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

81 mm:n kranaatinheitin, Suomen maavoimien epäsuoran tulen työjuhta, haukahtaa kun kranaatti lähtee matkaan. Minä ja muut heitinryhmän jäsenet nostamme päätä poteron reunan yläpuolelle katsoaksemme, osummeko tai “tähystääksemme iskemiä”, niin kuin intissä sanotaan. 

Olen maanpuolustusta harrastava vihreä ja käyn kertausharjoituksissa.

Paras sota on se, jota ei koskaan tarvitse käydä. Tämä ajatus uskottavasta puolustuksesta käydään läpi armeijassa monta kertaa.

Suomen pitää olla mahdollisille hyökkääjille mahdollisimman kallis vastustaja, hilliten mahdollisuutta käyttää sotilaallista voimaa. Juuri tästä on kyse myös hävittäjähankinnoissa.

Maanpuolustus on myös työtä elinkelpoisen maapallon puolesta. Tämä tulee olemaan avainasemassa, kun tulevia konflikteja pyritään välttämään.

Suomen puolustaminen merkitsee suomalaisten vapauksien ja oikeuksien, elinmahdollisuuksien, ja yhteiskuntajärjestyksen puolustamista sekä kansainvälistä apua ja kriisinhallintaa. Samalla se merkitsee länsimaisen demokratian ydinarvojen puolustamista.

Onko reservi riittävän kyvykäs?

Suomen puolustus lepää maanpuolustustahdon ja suorituskykyisen reservin varassa. Ammattisotilaamme ovat huippuluokkaa, kuten Afganistanin operaatiossa kävi ilmi.

Mutta miten on reservin laita? Kuinka kyvykäs se olisi modernissa sodankäynnissä? Mikä on Vihreän liiton vastaus tähän kysymykseen?

Vihreät Nuoret esittävät vapaaehtoista ja syrjimätöntä palvelusta. Vihreiden linja on samansuuntainen; “Pitkän aikavälin tavoitteena on asepalveluksen täysi vapaaehtoisuus”. 

Kirjoittaja kuvassa vasemmalla. Kuva: Markus Häyhtiö

Syrjimättömyys ja osallistavuus ovat ehdottomia lähtökohtia modernin, vapaan ja kansanvaltaisen Suomen palveluksessa. 

Kuitenkaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ei voi puhua puhumatta samalla Natosta. Tämä on monille vihreässä liikkeessä vaikea asia.

Nato ei ole ongelmaton, mutta se on paljon parempi kuin muut vaihtoehdot. Kuten vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Atte Harjanne sen erinomaisesti toteaa:

“… Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys edistäisi sekä Suomen omaa, että koko Euroopan turvallisuutta ja on siksi tavoiteltava asia. Liittyminen vahvistaisi Pohjoismaiden ja Baltian puolustusta, Natoa ja EU:n toimintakykyä. Samoja hyötyjä saataisiin toki jo siitäkin, että Natoon liittyisi ainoastaan Suomi ilman Ruotsia, mutta koko pakettia vähemmän.”

Yhdenvertaista mahdollisuutta Suomen puolustamiseen ei myöskään tarjota kaikille. Miksi jätämme yli puolet ikäluokasta käyttämättä aseellisessa maanpuolustuksessa? 

On epäoikeudenmukaista, että vain miehiä kannustetaan ja pakotetaan valtion toimesta maanpuolustustyöhön. Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Hanna Holopaisen mielestä naiset pitäisi ottaa paremmin mukaan varautumiseen ja kriisinkestävyyden kehittämiseen:

“Nuorille miehille tulee kirje Puolustusvoimilta sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta ja heillä on velvollisuus osallistua kutsuntoihin. Naisille kirjettä ei tule”. 

Maanpuolustusta ei saa jättää oikeistolle

Olisi tärkeää, että vihreään liikkeeseen lähtisivät mukaan muutkin sinivihreät maanpuolustajat. Jotta puolustusmäärärahoja vastaisuudessakin on kertauspäiviin ja ampumaradat saavat ympäristöluvat. Jotta lyijyluotirajoitukset eivät kohtuuttomasti rajoita ampumaharrastusta. Jotta suomalaisten turvallisuustilanne pysyy hyvänä. Jotta ihmisten vapauden vastaisten ääriliikkeiden eteneminen pysäytetään. Jotta Suomen luonnon moninaisuus säilyy. Ja jotta päästöille saadaan loppu ja kaikki alueet maapallolla säilyvät elinkelpoisina.

Historiallisesti maanpuolustustyö on ollut oikeiston tontilla. Muun muassa siksi vasemmisto ja vihreät ovat kokeneet sen hyvin vieraaksi.

Todellisuudessa maanpuolustus on kuitenkin se yhteinen asia ja väline, joka mahdollistaa tärkeimmän tarpeen, turvallisuuden, täyttymisen.

Ilman turvallisuutta ei voida rakentaa parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Maanpuolustustyö ei ole pelkästään perinteisen sodankäynnin harjoittelua vaan siihen liittyy paljon muutakin, ase kädessä tai ilman, maastopuvussa tai siviilissä.

Eurooppalaista ympäristöliikettä ei voi ymmärtää ottamatta huomioon myös pasifismia ja aseista kieltäytymistä. Ymmärrän hyvin, että tämä kirjoitus saattaa vaikuttaa osalle vihreän liikkeen jäsenistä väkivaltaiselta ja luotaan työntävältä.

Haluan vakuuttaa, että maanpuolustuspiireissä yleensä, ja vihreiden maanpuolustajien keskuudessa erityisesti, tuetaan täysin yksilöiden henkilökohtaista vakaumusta. Ketään ei voida pakottaa tarttumaan aseisiin. 

Vihreä liike edistää vapautta ja vaalii perusoikeuksien loukkaamattomuutta ja jakamatonta ihmisarvoa. Tämä on täysin yhtenevä tavoite maanpuolustuksen kanssa, sillä äärimmäisissäkin tilanteissa Suomen pitää olla turvallinen.

Etäisyys maanpuolustuksesta vihreään liikkeeseen on yhtä pitkä kuin liberaaliin oikeistoon, ja paljon lyhyempi ja innostavampi kuin konservatiiviseen, negatiiviseen ääriajatteluun. 

Maanpuolustus on liian tärkeä asia jätettäväksi pelkästään muiden puolueiden hoidettavaksi. Vihreä liike haluaa ottaa mukaan myös maanpuolustusihmiset, heidän täytyy vain ottaa askel ja liittyä.

Edit 3.10. korjattu kuvaajan nimi: Markus Häyhtiö.

Paavo Heiskanen
Kirjoittaja on vihreä maanpuolustuksen harrastaja, joka käy kertausharjoituksissa.

1.10.2021 8:40

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

2 Kommentit

  1. Huomasin juttuun jääneen huonon sanavalinnan jota haluan täsmentää. Kun puhun sinivihreästä maanpuolustajista tarkoitan että heidänkin panostaan tarvitaan vihreässä liikkeessä. En sitä että heidän panoksensa on muita vihreitä parempi tai merkittävämpi. En pyri tekemään jakolinjoja vaan yhdistämään.

  2. Erittäin hyvä ja ajankohtainen kirjoitus. Kannatan lämpimästi keskustelua aiheesta ja yhdyn otsikon ajatukseen.

    Turvallisuuspolitiikkaa ei voi hoitaa vaikenemalla eikä 70-luvun propaganda ole todellakaan uskottavaa. EU-jäsenyys on turvallisuuspolitiikkaa ja EU-maiden turvallisuuspoliittiset ratkaisut ovat myös Suomen turvallisuuspolittisia linjauksia. Tai niiden pitää rehellisyyden nimissä olla. Koska EU ei ole sotilasliitto eikä EU-sotilasorganisaatiota ole olemassa, käytännössä EU:n turvallisuuspoliittinen ratkaisu on NATO.

    Suomi siis NATOn jäseneksi. Puolueettomuuspolitiikan – aikansa välttämättömyyden – ihannointi on mennyttä aikaa ja pään pistämistä pensaaseen.

    Aseet ovat realismia, valitettavasti. Ilman niitä ei puolusteta mitään politiikkaa. Myös nykyisessä hybridisodankäynnissä tarvitaan kaikenlaisia aseita, niin perinteisiä kuin uusiakin.

Lähetä kommentti