EVA tutki: alueellinen epätasa-arvo on suomalaisten suurin huoli, identiteettikysymykset vihreiden murheena

Suomalaiset ovat melko yksituumaisen huolestuneita alueellisesta epätasa-arvosta, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Arvo- ja asennetutkimus. Muut tasa-arvokysymykset jakavat kansaa. Vihreitä ja vasemmistoliittolaisia huolettaa esimerkiksi sukupuoli-identiteettiin ja syntyperään liittyvä epätasa-arvo, perussuomalaiset taas kokevat ongelmia sananvapauden ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien suhteen.

7.4.2021 | Yhteiskunta

Vihreät ja vasemmistoliitto näkevät identiteettikysymyksissä epätasa-arvoa. Kuvituskuva. Kuva: Veli-Matti Virtanen / Flickr / CC

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Arvo- ja asennetutkimus paljastaa suuria huolia eriarvoisuudesta – mutta eri ryhmiä huolettavat eri asiat. EVA tarkastelee näkemyksiä neljän ulottuvuuden kautta.

EVA:n raportissa sosiaalisen eriarvoisuuden tila koetaan keskimäärin melko hyväksi. Suomalaiset ovat siis sitä mieltä, että koulutukseen, terveyteen ja toimeentuloon liittyvä eriarvoisuus ei anna syytä suureen huoleen. Työuralla ja elämässä ylipäätään on suhteellisen hyvät mahdollisuudet päästä eteenpäin.

Eniten sosiaalista eriarvoisuutta näkevät vasemmistoliiton kannattajat, vähiten kokoomuksen, ja vihreät sijoittuvat juuri näiden ääripäiden keskelle.

Toinen kokonaisuus on alueellinen, ammatillinen ja ikään liittyvä eriarvoisuus. Siitä ovat tasaisen huolissaan lähes kaikki eri väestöryhmät ja puolueet.

Suomalaisille ehdottomasti merkittävin tasa-arvo-ongelma on nimenomaan alueellinen. Kaksi kolmesta suomalaisesta  kokee, ettei tasa-arvo ole kohdallaan asutuskeskittymien ja ja harvemmin asuttujen alueiden välillä eikä pohjoisen ja eteläisen Suomen välillä.

Kolmas ulottuvuus on “identiteetti” – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, etnisten ryhmien ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Eniten huolta identiteettikysymyksistä kantavat vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat.

Perussuomalaiset puolestaan ovat aivan omalla äärialueellaan. Tasa-arvo-ongelmia ei nähdä esimerkiksi sukupuolten välillä. 46-55-vuotiaat miehet ajattelevat usein samoin kuin perussuomalaiset keskimäärin.

Perussuomalaiset erottuvat selvästi myös kun kysytään suhtautumista poliittisen ja oikeudelliseen eriarvoisuuteen. Näin raportin kirjoittanut EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen:

”Näyttäisi siis siltä, että perussuomalaisten äänestäjiä yhdistää kokemus siitä, että ihmisiä ei kohdella yhteiskunnassa tasaveroisesti mitä tulee sananvapauteen, poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja oikeudelliseen yhdenvertaisuuteen.”

Perussuomalaisista kauimpana ovat vihreät, mutta yllättäen myös keskusta.

”Keskustan äänestäjät kokevat siis poliittisen ja oikeudellisen yhdenvertaisuuden toteutuvan yhteiskunnassa, mikä johtunee keskustan historiallisesta suhteellisen hyvästä edustuksesta monien kuntien päätöksenteossa ja myös valtakunnallisessa päätöksenteossa.”

Raportti kokoaa yhteen tasa-arvoon liittyvät huolet. Huolia kokevat eniten vasemmistoliiton äänestäjät, eläkeläiset, vähän koulutetut, eläkeikää lähestyvät, alle 4000 asukkaan paikkakunnilla asuvat sekä työttömät.

Vastaavasti kokoomuksen tai keskustan äänestäjät, ylemmät toimihenkilöt ja korkeasti koulutetut ilmaisevat muita vähemmän huolia.

EVA:n kyselyn tulokset perustuvat 2019 henkilön vastauksiin. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla. www.eva.fi/arvopankki

Leena Brandt / Verde

7.4.2021 21:48

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon