Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskemista perustellaan säästösyin, vaikka lakiuudistuksen hyödyt tästä näkökulmasta ovat vähäiset, eikä kerrannaisvaikutuksia voida vielä arvioida. Jatkuvat muutokset kuormittavat sekä ammattilaisia että asiakkaana olevia nuoria aikuisia.