Vihreät haluavat kestäviä ja viihtyisiä kaupunkeja

Vihreiden uusi kaupunkipoliittinen ohjelma esittää vision suurten kaupunkien tulevaisuudesta ja nostaa esiin toimenpiteitä kaupunkien kasvun hallitsemiseksi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Samalla vihreät haluaa parantaa kaupungeissa asuvien ihmisten arkea ja elinympäristöä.

Vihreät haluavat kestäviä ja viihtyisiä kaupunkeja
Kuva: Tero Koskinen

Tero Koskinen

Vihreiden puoluevaltuustossa tänä viikonloppuna linjattiin kaupunkipolitiikkaa hyväksymällä puolueelle uusi kaupunkipoliittinen ohjelma. Työryhmän puheenjohtajat Elina Rantanen ja Sameli Sivonen esittelivät luonnoksen puoluevaltuustolle ja se hyväksyttiin muutosesitysten käsittelyn jälkeen.

Useissa valtuuston puheenvuoroissa nostettiin esiin, ettei ohjelma vastaa esimerkiksi taantuvien kaupunkien ohjelmatarpeeseen. Ohjelman nimi muuttuikin puoluevaltuuston esityksestä täsmällisemmäksi, ja se on nyt Vihreiden ohjelma suurille kaupungeille.  

Kommenttikierroksella ryhmä sai 317 kommenttia puolueen aktiiveilta ja luottamustoimijoilta sekä alan tutkijoilta, ammattilaisilta, etujärjestöiltä ja sidosryhmiltä. Lisäksi puoluevaltuusto teki 20 sivua muutosesityksiä, jotka käsiteltiin iltatyöryhmässä ja hyväksyttiin puoluevaltuuston toisena päivänä.

Ohjelma esittää vision suurten kaupunkien tulevaisuudesta ja nostaa esiin toimenpiteitä kaupunkien kasvun hallitsemiseksi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Samalla vihreät haluaa parantaa kaupungeissa asuvien ihmisten arkea ja elinympäristöä.

Asiantuntijuuteen pohjaava ja tulevaisuuteen katsova kaupunkipolitiikka toi vihreisiin

Kaupungistumien tapahtuu joka tapauksessa. Rantasen ja Sivosen mukaan on olemassa vihreitä ratkaisuja, miten se tapahtuu kestävästi ja mahdollistaa hyvän elämän.

Arkkitehtina työskentelevä Sivonen valitsi vihreät puolueekseen juuri siksi, että vihreiden kaupunkipolitiikka on asiantuntijoiden ja kaupunkipolitiikan tutkijoiden suositusten mukaista.  

"Esimerkiksi talouskasvun tavoittelu voi muissa puolueissa mennä ympäristöasioiden edelle."

Turussa kaupunkiympäristön apulaispormestarina työskentelevä Rantanen valitsi vihreät, koska puolueen ajatukset katsovat eteenpäin.

"Meidän on pakko saada ilmastokriisi ja luontokato haltuun."

Rantanen ja Sivonen toivovat, että uutta ohjelmaa voi hyödyntää tulevissa kuntavaaleissa.

Lue lisää