Meneillään on epäreilu siirtymä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nopeutti rajusti siirtymistä pois fossiilienergiasta. Seurauksena meillä on nyt korkea inflaatio, ja erityisesti sähkön hinta on noussut rajusti. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat jo pitkään puhuneet, että siirtymää pois fossiilisista ei pidä maksattaa heikommassa asemassa olevilla. On puhuttu reilusta muutoksesta (vihreät) ja reilusta siirtymästä (vasemmistoliitto). Kuitenkin, mitä nyt

Meneillään on epäreilu siirtymä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nopeutti rajusti siirtymistä pois fossiilienergiasta. Seurauksena meillä on nyt korkea inflaatio, ja erityisesti sähkön hinta on noussut rajusti. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat jo pitkään puhuneet, että siirtymää pois fossiilisista ei pidä maksattaa heikommassa asemassa olevilla. On puhuttu reilusta muutoksesta (vihreät) ja reilusta siirtymästä (vasemmistoliitto).

Kuitenkin, mitä nyt tapahtuu, on juuri se mitä ei pitänyt tapahtua.

Siirtymän kovinta hintaa maksavat ne, jotka ovat vaikeimmassa taloudellisessa asemassa jo muutenkin. Inflaatio on osunut pahiten juuri perustarpeisiin. Ruoka on kallistunut rajusti, sähkö rajummin. Keskiluokan huvit, kuten ulkomaan lennot, uudet telkkarit tai muut ulkomailta tuotava kulutuskrääsä on edelleen yhtä halpaa, tai jopa halvempaa, mitä ennen.

Hallituksen ratkaisu tukea sähkön hinnasta kärsiviä oli tuoda talveksi erillinen verovähennysoikeus tai pienituloisille suunnattu sähkötuki, jos tuloja ei ole tarpeeksi verovähennyksen hyödyntämiseen. Molemmissa omavastuu asettuu 500 euron kuukausitasolle, eli sähköä vain yli 500 eurolla kuukaudessa käyttävät hyötyvät tuesta.

Nyt annetaan lisätukia isosti keskituloisia omakotitaloasujille, mutta ei vähävaraisille, joilla kulutus on vähäisempää. Ymmärrän, että muutos on ollut niin äkillinen ja raju, että sähkölämmittäjät ovat joutuneet kohtuuttomaan tilanteeseen, ja että heidänkin tukeminen on juuri nyt tarpeen. Kuitenkin on unohdettu tyystin se, että vähävaraisille isku on mahdollisesti ollut vielä suurempi. Menot eivät ole kasvaneet välttämättä yhtä paljon euromääräisesti kuin keskituloisilla sähköllä lämpenevässä omakotitalossa asuvilla, mutta suhteessa tuloihinsa vähävaraiset ovat todella tiukassa puristuksessa kasvavien kustannuksien kanssa.

Nyt siis tuetaan paljon sähköä kuluttavia, mutta ei niitä vähävaraisia, joiden talouden ajaa katastrofiin jo muutaman kympin isompi sähkölasku, muutamasta satasesta puhumattakaan.

Tuki ei ota lainkaan huomioon, että tämän muotoinen verovähennystuki kohdistuu myös heihin, joilla on edelleen voimassa vanha edullinen sähkösopimus. Heidän tukeminen verovähennyksin on absurdia, sillä heidän kulunsa eivät ole toistaiseksi kasvaneet lainkaan.

Paljon parempi ratkaisu olisi ns. Norjan malli, jossa valtio tukee sähkön kuluttajia, mutta vain tiettyyn ylärajaan saakka. Täten tuetaan vain sellaista käyttöä, joka kattaa perustarpeiden tyydyttämisen, eikä tuki valu hyväosaisille, jotka eivät lähtökohtaisesti tukea tarvitse. Norjan mallissa heillä on parhaat mahdollisuudet ja myös kannustimet pienentää kulutustaan.

Ruuan hinnan nousu osuu pahiten vähävaraisille

Ruuan hinta on noussut vuoden takaisesta yli 10 %, ja kuluttajat ovat muuttaneet kulutustottumuksiaan suosimaan halvempia merkkejä. On kuitenkin yksi ryhmä, joka näin ei voi tehdä: He, jotka ovat jo muutenkin ostaneet niitä halvimpia tuotteita.

Vähävaraisilla perustarpeiden tyydyttäminen vie karhunosan tuloista. Asumisen ja ruuan hintojen nousu leikkaa rajusti vähävaraisten ostovoimaa. Tulojen noustessa asumiseen ja ruokaan kuluu suhteellisesti yhä pienenevä osa tuloista. Tuen tarve on tässä hetkessä akuutein siis nimenomaan vähävaraisilla.

Vähävaraisten talous on ollut jo valmiiksi niin tiukoilla, että muutamien kymppien menot voivat pistää talouden mahdottomaan tilanteeseen. Puhumattakaan siitä, että sähkölasku nousee satoja prosentteja, ja ruokalaskukin yli kymmenen prosenttia. Nämä ihmiset tarvitsevat nyt lisätukea kaikkein kipeimmin, ja nyt heidät on kriisiaikana unohdettu kaikkein pahiten.

Kylmää kyytiä on näköpiirissä myös jatkossa, kun kokoomus on tehnyt sosiaaliturvasta leikkaamisen käytännössä vaalilupauksensa. Hallitustaipaleen viimeiset hetket ovatkin nyt kriittisiä sen suhteen, jatketaanko tasaisesti epäreilun siirtymän tiellä, vai saadaanko vihreiden sosiaalipolitiikan ytimessä olevaa reilua muutosta aikaan yhtään.

Jotain tarvitsisi tehdä, sillä nyt laskua ollaan maksattamassa heikoimassa asemassa olevilla.

Kirjoitus on alunperin julkaistu blogisivustolla lauspalo.com.

Edit 15.12.. Korjattu verovähennyksen omavastuu 400:sta 500:ksi euroksi.

Lue lisää