Seksuaalisuus ja sukupuoli saavat edelleen yläpään sekaisin

Ensi vuoden alussa näillä näkymin voimaan tuleva seksuaalirikoslaki on jopa historiallinen tiukennus ja tuo käyttöön selvästi aiempaa kovempia rangaistusasteikkoja. Samalla katkeaa pitkä kehitys toiseen, lievempien rangaistusten suuntaan. Suomessa on aiheesta arvosteltu lieviä raiskaustuomioita ja myös tuomioiden outoja perusteluja.   Lain mukaan ratkaisevaa on suostumus sukupuoliseen tekoon ja erityisesti lapsiin kohdistuvat rikokset

Seksuaalisuus ja sukupuoli saavat edelleen yläpään sekaisin

Ensi vuoden alussa näillä näkymin voimaan tuleva seksuaalirikoslaki on jopa historiallinen tiukennus ja tuo käyttöön selvästi aiempaa kovempia rangaistusasteikkoja. Samalla katkeaa pitkä kehitys toiseen, lievempien rangaistusten suuntaan. Suomessa on aiheesta arvosteltu lieviä raiskaustuomioita ja myös tuomioiden outoja perusteluja.  

Lain mukaan ratkaisevaa on suostumus sukupuoliseen tekoon ja erityisesti lapsiin kohdistuvat rikokset johtaisivat aiempaa pitempiin tuomioihin. Suomalaisten oikeustajua ovat loukanneet erityisesti tuomioistuimien arviot lasten, nuorten ja aikuisten ”halukkuudesta”. Tuomiot ovat myös olleet selvästi erilaisia maan eri puolilla.

Lain muutosta siivitti Suostumus2018-kansalaisaloite.

Oma tahto riittää

Yli 50 vuotta voimassa ollutta aborttilainsäädäntöä ollaan myös muuttamassa. Raskaudenkeskeytykseen ei enää tarvittaisi kahden eri lääkärin lausuntoa eikä erityisiä sosiaalisia tai muita syitä, jos raskaus keskeytetään ennen 12. raskausviikkoa.

Käytännössä abortin ovat nytkin saaneet kaikki halukkaat, mutta monet naiset ovat kokeneet prosessin liian pitkäksi ja nöyryyttäväksi. Yhteiskunnan kannalta muutos tuo myös selvää säästöä, kun lääkärikäyntien määrä vähenee.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tuki viikko sitten aborttiuudistuksia äänin 12-5. Vastaan äänestivät kaikki keskustan jäsenet ja osa perussuomalaisista. Vähemmistöön jääneet olivat kaikki miehiä.

Tämän lain takaa löytyy OmaTahto-kansalaisaloite.

Oma ilmoitus riittää

Tällä viikolle lähetekeskustelussa oli translain muutos. Nykyinen laki edellyttää muun muassa transihmisen lisääntymiskyvyttömyyttä ja tästä aiotaan luopua. Juridisen sukupuolen vaihtamiseen riittäisi täysi-ikäisellä oma ilmoitus. Uudistus koskee siis väestötietojärjestelmää, eikä esimerkiksi puutu minkäänlaiseen lääketieteelliseen hoitoon, kuten kirurgiaan tai hormonikorvaushoitoihin.  

Oikeus olla -kansalaisaloitteessa vaadittiin ikärajaa laskettavaksi 15 vuoteen, mutta siihen ei siis nyt päästä.

Translain lähetekeskustelussa on kuultu jälleen jo tutuksi käyneilta poliitikoilta jo tutuksi tulleet pelottelut. Äänessä ovat olleet tällä kertaa myös naiset. Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen mainitsi muun muassa ”vahvasti rahoitetut, kansainväliset LGBT-järjestöt”, jotka pitävät yllä nuorille haitallisia mielikuvia.

Älähdyksiä kuului myös perussuomalaisten ja keskustan suunnalta. Perussuomalaisten Mari Rantanen onnistui mainitsemaan puheenvuorossaan sekä pedofiilit ja sarjakuristajankin.

On mielenkiintoista nähdä, annetaanko hallituspuolueiden kansanedustajien äänestää translaista niin sanotusti omantunnon mukaan.

Väestöliiton tietopaketti jakoon

Kaikissa kolmessa lainmuutoksessa on äänekkäin kannatus tullut vihreiltä ja vasemmistoliitolta. Pelottelua ja kauhistelua on kuultu eniten perussuomalaisilta ja keskustalta.

Seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyy edelleen selvästi niin voimakkaita tunteita, kulttuurista painolastia ja väärinkäsityksiä, että mikä tahansa niitä sivuava teema käynnistää irrationaalisen ja loukkaavan keskustelun. Pelkästään sana seksuaalikasvatus voidaan käsittää mitä oudoimmilla tavoilla. Päiväkodissa se on esimerkiksi kehotunnekasvatusta, jossa opetetaan turvataitoja leikki-ikäisille.

Suomalaisen päiväkoti- ja koulujärjestelmän seksuaalikasvatuksessa on kehitettävää, mutta jo nyt sen merkitys on nähtävissä. Nuorten tiedon taso on parantunut ja teini-ikäisten raskaudet, abortit ja sukupuolitaudit ovat vähentyneet.  Tähän on tietysti vaikuttanut myös se, että lähes puolet Suomen kunnista tarjoaa nuorille maksutonta ehkäisyä.

Nuoret suhtautuvat myös aiempaa luontevammin seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kirjoon. Pride-marsseja on pitkin Suomea.

Väestöliitolla on tietopaketteja opettajille, vanhemmille ja nuorille: ”Seksuaalikasvatuksen avulla ihminen saa tietoja ja taitoja, joiden kautta hänellä on mahdollisuus pohtia omia asenteitaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.”

Eduskunnassa käydyt keskustelut muun muassa translaista osoittavat, että Väestöliiton tietopaketit ovat tarpeen myös kansanedustajille. Osa heistä elää edelleen maailmassa, jossa ei ole minkäänlaista sateenkaarta näkyvissä.

Latest posts