Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Käännytyslaki etenee - Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät eriävän mielipiteen

Käännytyslaki etenee - Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät eriävän mielipiteen

Vihreät ja Vasemmistoliitto pitivät hallintovaliokunnan muutoksia käännytyslakiin riittämättöminä. Fatim Diarra ja Anna Kontula jättivät eriävän mielipiteen perjantaina perustuslakivaliokunnassa. Käännytyslaki hyväksyttiin tänään hallintovaliokunnassa. Vastaan äänestivät Virta ja Laura Meriluoto.

Perustuslakivaliokunta antoi viime perjantaina toisen lausuntonsa niin kutsutusta käännytyslaista. Lausunto ei ottanut kantaa koko lakiesitykseen vaan vain siihen, vastaavatko hallintovaliokunnassa tehdyt muutokset riittävällä tavalla perustuslakivaliokunnan edellisessä lausunnossaan edellyttämiä korjauksia oikeusturvaan.

Vihreiden edustaja Fatim Diarra ja vasemmistoliiton edustaja Anna Kontula jättivät lausuntoon yhteisen eriävän mielipiteen.

"Esitys on ristiriidassa muun muassa Suomen perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, pakolaisten oikeusasemaa koskevan sopimuksen, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen, YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä näitä koskevan tulkintakäytännön kanssa", Kontula ja Diarra sanovat.

"Hallintovaliokunnan tekemät muutokset eivät muuta lain lähtökohtaisia ongelmia. Tällaisena se ei myöskään ole soveltamiskelpoinen, sillä ristiriitatilanteessa EU-lainsäädäntö menee Suomen lain edelle."

Kontula esitti Diarran tukemana, että lakiehdotusta ei voitaisi käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä eikä perustuslain 73 pykälän mukaisessa järjestyksessä. Tämä esitys kuitenkin kaatui perustuslakivaliokunnassa.

"Hyväksymällä lain, joka irtautuu Suomea sitovista perustavista sopimuksista ja velvoitteista, murennamme kansainvälistä sopimusjärjestelmää ja ihmisten perusoikeuksia. Suomella ei myöskään ole oikeutta yksipuolisesti poiketa meitä sitovista kansainvälisistä velvoitteista. Suomen etu on pysyä kansainvälisen sääntöperustaisen järjestelmän puitteissa ja pitää tästä järjestelmästä huolta,” Diarra ja Kontula toteavat.

Perustuslakivaliokunta päätti äänin 15-2, että hallintovaliokunnan muutokset olivat sen mielestä riittäviä täyttämään edellisessä lausunnossa esitetyt vaatimukset. Diarra ja Kontula äänestivät ainoina lausuntoa vastaan. Tätä ennen valiokunta äänesti myös asiantuntijakuulemisten jatkamisesta. Kontula ja Diarra kannattivat ainoina valiokunnan jäseninä asiantuntijakuulemisten jatkamista.

”Tiukassa paikassa on kaikkein tärkeintä pitää kiinni niistä periaatteista, joille tämä maa on rakennettu. Ihmisoikeudet ja kansainväliset sopimukset ovat juurikin niiden ytimessä. Jos me olemme valmiita hylkäämään perustuslain ja kansainväliset sopimukset, on Venäjä jo voittanut. Ehdottomat ihmisoikeudet ovat ehdottomia,” toteaa Diarra Verdelle.

Käännytyslaki hyväksyttiin tänään - Sofia Virta jätti vastalauseen

Käännytyslaki hyväksyttiin tänään hallintovaliokunnassa. Vastaan äänestivät vihreiden Sofia Virta ja Vasemmistoliiton Laura Meriluoto.

Virta ja Meriluoto jättivät vastalauseen hallintovaliokunnan mietintöön. Virran mukaan hallituksen esitys on edelleen syvästi ongelmallinen suomalaisen oikeusvaltion kannalta, eikä sen toimivuudesta Venäjän tuottamaa uhkaa vastaan ole takeita.

Käännytyslailla pyritään vastaamaan välineellistetyn maahanmuuton aiheuttamaan uhkaan. Virran mukaan viranomaisten uhka-arviot aiheeseen liittyen on otettava vakavasti. Suomella on oikeus ja velvollisuus valvoa rajojaan ja kansallista turvallisuutta. 

Samaan aikaan perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen, luja oikeusvaltio ja tukeutuminen kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään ovat itsessään turvallisuuskysymyksiä. Virta muistuttaa, että nämä ovat keskeisessä asemassa myös hallituksen antamassa tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Perustuslaki on Virran mukaan myös johdonmukaisen turvallisuuspolitiikan perusta.

"Välineellistetyn maahantulon tarkoituksena on nimenomaan horjuttaa suomalaista oikeusvaltiota ja meidän periaatteitamme. Tämän paineen alla emme saa murtua, meidän on pidettävä tiukasti kiinni perus- ja ihmisoikeuksista sekä kansainvälisistä sitoumuksista kansallista turvallisuutta suojatessamme", Virta toteaa.

Vihreät ovat Virran mukaan huolissaan myös esitetyn lain toimivuudesta. Ei ole varmaa, että lailla pystyttäisiin vastaamaan välineellistetyn maahanmuuton aiheuttamaan uhkaan.

"Pääministeri Orpo kertoi hallituksen tavoitteen lain valmistelussa olevan se, että laki olisi samanaikaisesti sekä toimiva että hyväksyttävä. Valiokunnissa tehtyjen muutosten jälkeenkään tämä laki ei ole kumpaakaan", Virta kuvailee.

Seuraavaksi laki etenee tiistaina eduskunnan suureen saliin sisältökäsittelyyn.

Tilaa uusimmat jutut

Liittymällä jäseneksi tuet Verden toimintaa ja saat joka viikko uutiskirjeen!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Lue lisää