Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Ympäristöliike Helsinki arvostelee rakentamistavoitteita ja haluaa puolueeksi

Kuntavaaleissa Ympäristöliike Helsingin ehdokkaista eniten ääniä saanut Ympäristöliike ry:n puheenjohtaja Mika Välipirtti torjuu sen helposti mieleen tulevan olettamuksen, että liike saisi käyttövoimansa vihreiden kritisoimisesta – luonto ja ilmastoasiat kun ovat vahvasti vihreidenkin agendalla. “Emme ole vihreiden protestipuolue vaan demokraattinen ympäristöliike, joka tukeutuu tutkittuun tietoon. Meillä on jäseniä kaikista puolueista, ei

Ympäristöliike Helsinki arvostelee rakentamistavoitteita ja haluaa puolueeksi

Kuntavaaleissa Ympäristöliike Helsingin ehdokkaista eniten ääniä saanut Ympäristöliike ry:n puheenjohtaja Mika Välipirtti torjuu sen helposti mieleen tulevan olettamuksen, että liike saisi käyttövoimansa vihreiden kritisoimisesta – luonto ja ilmastoasiat kun ovat vahvasti vihreidenkin agendalla.

“Emme ole vihreiden protestipuolue vaan demokraattinen ympäristöliike, joka tukeutuu tutkittuun tietoon. Meillä on jäseniä kaikista puolueista, ei vain vihreistä”, hän luonnehtii.

Välipirtti on aktiivisesti toiminut lähimetsien ja muiden luontokohteiden säilyttämiseksi eri puolilla Helsinkiä, esimerkkeinä Pajamäki, Pirkkola, Vartiosaari, Vuosaari, Stansvik, Riistavuori, Patola, Keskuspuisto ja Riistavuori. Välipirtti on vastustanut myös Kruunuvuoren siltojen rakentamista. 

Näissä paikallisissa kamppailuissa Välipirtti kertoo tavanneensa monenlaisia lähiluonnosta huolestuneita ihmisiä, jotka nyt toimivat Ympäristöliike Helsingissä, ja joista useat kannattavat liikkeen muuttamista puolueeksi.

Yleensä luontokohteiden käsittely, kuten metsien kaataminen tai kallioiden räjäyttäminen,  liittyy kaavoissa vahvistettuihin rakennushankkeisiin.  Näissä paikallisissa kamppailuissa Välipirtti kertoo tavanneensa monenlaisia lähiluonnosta huolestuneita ihmisiä, jotka nyt toimivat Ympäristöliike Helsingissä, ja joista useat kannattavat liikkeen muuttamista puolueeksi.

Mika Välipirtti. Kuva: Ympäristöliike Helsinki

Välipirtin mukaan Helsingin kehittämistä luonto- ja ilmastoystävälliseksi haittaa kaupungin strategia sekä vuoden 2016 yleiskaava, joissa päätavoitteeksi on asetettu kaupungin kasvu.

“Luontokin strategiassa mainitaan, mutta kaupungin kasvua palveleva yleiskaava on voimakkaassa ristiriidassa luonnon suojelun kanssa. Todellisuus – luontokato ja ilmastonmuutos – ovat ajaneet kaavan ohi. Yleiskaava kaipaisi kipeästi uudistamista”, Välipirtti toteaa.

Vuoden 2021 kuntavaaliohjelman yhteyteen ympäristöliike on kirjoittanut kysymys-vastaus-listan. Siinä muun muassa arvostellaan vihreiden  asuntorakentamistavoitetta ylimitoitetuksi. 

Vihreät ovat samanlainen puolue kuin muut

Julkisessa terveydenhuollossa työskentelevä erikoislääkäri Lumikukka Socada toivoo kokonaisvaltaisempaa otetta kaupungin luonnonsuojelu- ja ilmastotoimiin. 

“Kun jokainen rakennushanke käsitellään aina yksittäisenä, sen luonto- ja ympäristövaikutuksia vähätellään ja kokonaiskuva hämärtyy. Yksittäisten hankkeiden yhteenlaskettu vaikutus luontoon on kuitenkin suuri”, Socada sanoo.

“Olisi päätettävä absoluuttisesta periaatteesta, jonka mukaan luontoympäristöjä ei käsitellä niin, että ne peruuttamattomasti menetetään. On kyettävä ajattelemaan useiden vuosien päähän.”

Socada kertoo olevansa vihreän puolueen jäsen, joka on toivonut puolueelta voimakkaampaa otetta ympäristö- ja ilmastoasioihin.

“Nämä asiat eivät nouse vihreissä selkeiksi kokonaisuuksikseen. Vihreistä on tullut samanlainen puolue kuin muutkin, mutta luontokadon edetessä ja jo todeksi tulleessa ilmastokriisissä tarvitaan uudenlaista ajattelua. Jos Ympäristöliike Helsingistä tulee puolue, vaihdan vihreistä siihen.”

Tähtäimessä kuntavaalit 2025

Kun puhe kääntyy puolueen perustamiseen ja sen toiminnan periaatteisiin mieleen tulevat hakematta vihreiden alkuajat: ei ryhmäkuria; avoimuus, suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen; prioriteetit määrittelevä, mutta ei yksityiskohtainen ohjelma sekä oikeisto-vasemmisto -määrittelyn hylkääminen.

“Olemme jonkin verran hahmotelleet puolueen ohjelmaa. Meidän ei kuitenkaan tarvitse olla vastuussa ihan kaikesta, vaan ympäristöasiat ovat pääasia”, Välipirtti luonnehtii.

Kun kysyn, voiko kaikkiin päätösasioihin ottaa kantaa luonnon tai ilmaston näkökulmasta, Välipirtti vastaa että yllättävän moniin.

“Hyvinkin monet asiat voivat vaikuttaa siihen, miten me ihmiset valmistaudumme tuleviin, suuriin muutoksiin. Ja kaikki kytkeytyy kuitenkin budjettiin: on tehtävä valintoja eri tarpeiden täyttämisen välillä kun käytettävissä ovat rajalliset varat.”

“Käynnistymässä on luopumisen prosessi, jonka seurauksena voidaan saada menetettyjen tilalle paljon arvokkaampia asioita.”

“Käynnistymässä on luopumisen prosessi, jonka seurauksena voidaan saada menetettyjen tilalle paljon arvokkaampia asioita.”

Aikooko mahdollinen tuleva puolue laajentua koko maan kattavaksi? 

“Kyllä, vaikka esimerkiksi muillekin maille”, Lumikukka Socada hymähtää. 

Lopuksi kysyn vielä Ympäristöliike Helsingin menestymisen mahdollisuuksista seuraavissa kuntavaaleissa vuonna 2025.

“Luulen, että saamme ainakin kaksi-kolme ehdokasta läpi”, Mika Välipirtti ennustaa.

Vuoden 2021 vaaleissa ensimmäistä kertaa mukana ollut ympäristöliike sai Helsingissä 2754 ääntä. Vihreät sai 66 000 ääntä ja menetti yli 12 000 ääntä edellisiin kuntavaaleihin verrattuna.

Tilaa uusimmat jutut

Lorem ultrices malesuada sapien amet pulvinar quis. Feugiat etiam ullamcorper pharetra vitae nibh enim vel.

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Lue lisää