Asunnot-lähiluonto-jännite on aina olemassa, ja ihmisten tuntemukset on otettava huomioon. Pekka Saurin mielestä oman asuinalueen muutokset vaikuttavat ihmisten turvallisuudentunteeseen.