Vihreät kannattaa ydinenergialain uudistusta, joka helpottaisi myös pienydinvoimaloiden käyttöönottoa. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälän mielestä valtion olisi käynnistettävä pienydinvoimalapilotti yhdessä alan toimijoiden kanssa.