Kun koti ei ole nuorelle turvasatama, tarjolla on yhä useammin perhe- tai laitoshoito. Sijoitus kodin ulkopuolelle saattaa olla nuorelle ainoa vaihtoehto ja turvasatama. Isoille hoivayhtiöille sijaishuolto on tuottoisaa bisnestä, jonka hyödyistä nuoren myöhemmälle elämälle tiedetään vähän.