Oikaisu Verden pääkirjoitukseen 27.1., jossa kirjoitettiin long covidista tehdystä asiantuntijaryhmän raportista.