Koralliriuttoja kutsutaan merten sademetsiksi. Ne ovat biodiversiteetiltään maapallon
rikkain meriekosysteemi, jossa elää neljäsosa maapallon merilajeista. Toinen toistaan
seuraavat ja voimistuvat merten lämpöaallot sekä meriveden happamoituminen uhkaavat
vakavasti koralliriuttojen olemassaoloa. Uusi tutkimus Tyynellä valtamerellä sijaitsevilta
Phoenixsaarilta antaa toivoa korallien sopeutumisesta lämpimiin olosuhteisiin, kirjoittaa Jessica Haapkylä.