Nuorten naisten ja miesten arvot jakautuvat yhä selkeämmin kahtia ja kauemmas toisistaan. Ilmiö on globaali. Nuorten sukupolvien sukupuolittunut kahtiajako liberaali–konservatiivi-akselilla voi heikentää demokraattista päätöksentekoa, kirjoittaa Aino Tuominen.