Nukutukseen käytettävät kaasut ovat huomattavan vahvoja kasvihuonekaasuja. Suomessa on alettu kokeilemaan erilaisia menetelmiä, joilla kaasuja päästetään vähemmän ilmakehään. Päästöjä vähennetään kaasujen talteenotolla ja pienvirtaustekniikalla.