Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Verdelehti Oy

Y-tunnus: Y-3163502-5

Postiosoite: PL 71, 33101 Tampere

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Janne Peltola

Postiosoite: Kulmakatu 51, 33500 Tampere

Sähköposti: janne.peltola@verdelehti.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Verdelehti Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluista kertomiseen mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • analysointi ja tilastointi
 • markkinointitoimet
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • palvelun toteuttaminen sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

 1. Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu vastaava yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
 • mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty asiakkaan suostumuksella.

 

 1. Rekisterin tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisteröidyn tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa esiintyy virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

 1. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Verdelehti Oy:hin, katso yllä.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti.

Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja

Leena Brandt, päätoimittaja

Janne Peltola, toimitusjohtaja

Laura Pullinen, toimitussihteeri

Johanna Kohvakka, hallituksen puheenjohtaja