Vihreyttä ja liikkumisen iloa uudessa urheiluseurassa

YK:n yleiskokouksen julistama maan päivä tänään 22.4. muistuttaa meitä elämään arjessamme harmoniassa luonnon kanssa. Liikunnallinen ja ekologinen elämäntapa kulkevatkin käsi kädessä: arkiliikunta edistää terveyttä ja säästää luontoa. Vihreästi ajattelevien toiminnassa oli liikunnan ja urheilun mentävä aukko, mutta nyt tähän tarpeeseen vastaa Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU, kertoo seura

Vihreyttä ja liikkumisen iloa uudessa urheiluseurassa

YK:n yleiskokouksen julistama maan päivä tänään 22.4. muistuttaa meitä elämään arjessamme harmoniassa luonnon kanssa. Liikunnallinen ja ekologinen elämäntapa kulkevatkin käsi kädessä: arkiliikunta edistää terveyttä ja säästää luontoa.

Vihreästi ajattelevien toiminnassa oli liikunnan ja urheilun mentävä aukko, mutta nyt tähän tarpeeseen vastaa Vihreä liikunta- ja urheiluseura ViLU, kertoo seura tiedotteessaan. Yhdistyksen puheenjohtajan Tero Koskinen näkee kansanterveyttä edistävän työn olevan nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan:

“Ihmiset jumittuvat älypuhelimien äärelle – on toimittava toisin ja lähdettävä liikkeelle!”

Liikunnalla ja urheilulla on monia ulottuvuuksia. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus määrittää asuin- ja toimintaympäristöä sekä liikkumisen tarvetta. Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rahoitus rajaa tai mahdollistaa liikuntamuotoja ja -mahdollisuuksia kansalaisten ulottuville.
Liikennesuunnittelussa ratkaistaan liikutaanko omalla vai koneen voimalla.

Ekologisen liikunnan ja urheilun puolestapuhujia tarvitaan niin liikuntapaikkasuunnittelussa kuin
ulkoilun ja luonnossa liikkumisen parissa. Konkreettisia liikuntaan liittyviä kysymyksiä, kuten
järjestöavustuksia, ratkaistaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa. Nuorison, opiskelijoiden ja vanhusten parissa tehtävässä työssä, samoin kuin työhyvinvoinnissa, on niin ikään liikunnallinen ulottuvuus.

Paitsi ekologisuus, tulisi liikuntapolitiikassa huomioida myös yhdenvertaisuus. Valitettavasti kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja urheilua. Alan järjestöissä ei ole edustusta kaikista niistä ihmisryhmistä, joita niiden toiminta koskettaa.

Kansanterveyden edistäminen vaatii yhteistyötä niin alan järjestöissä kuin muissakin kansalaisjärjestöissä, kunnissa, eduskunnassa sekä Euroopan parlamentissa. Liikuntaseura on hyvä kanava vaikuttamiselle.

Yhdistys on jo rekisteröity, mutta toiminta on vielä alussa. Koskinen uskoo, että liikunnan ja urheilun kentällä on tilausta yhdenvertaista ja ekologista liikunnallista elämäntapaa edistävälle seuralle.

“Meidän liikuntaseuramme ei ole tarkoitettu vain himoliikkujille, vaan kaikki voivat osallistua ja
liikkua omalla tavallaan. Toimimme löyhänä verkostona, emmekä lisää arjen paineita. ViLU:ssa
nautitaan liikunnan riemusta, ekologista ja yhdenvertaista liikuntapolitiikkaa unohtamatta”, kuvaa Tero Koskinen toimintaa.

Mukaan toimintaan voi tulla vaikkapa osallistumalla seuran kanssa Helsinki City Running Dayhyn 11.5 tai puistojumppaan Hesperianpuistossa 31.5. klo 17. Lisäksi seuran kilometrikisajoukkueeseen pääsee mukaan osallistumiskoodilla vilu2024 osoitteessa https://www.kilometrikisa.fi/teams/.

Lisätietoja antaa mielellään seuran puheenjohtaja Tero Koskinen (tero.koskinen@gmail.com).

Lue lisää