Selinä Neralla on jo pitkä kokemus vaikuttajana

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto valitsi marraskuussa uuden puheenjohtajan väistyvän Peppi Seppälän tilalle. Selinä Nera jakaa ensi vuoden alusta alkaen puheenjohtajuuden Jami Haaviston kanssa. Vinossa joukkoa vetää aina kaksi samanarvoista puheenjohtajaa, jotka vaihtuvat vuorovuosina. Nera on nuoresta 21 vuoden iästään huolimatta jo konkari, joka kiinnostui vaikuttamisesta jo ala-asteikäisenä. Turun nuorivaltuustossa

Selinä Neralla on jo pitkä kokemus vaikuttajana

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto valitsi marraskuussa uuden puheenjohtajan väistyvän Peppi Seppälän tilalle. Selinä Nera jakaa ensi vuoden alusta alkaen puheenjohtajuuden Jami Haaviston kanssa. Vinossa joukkoa vetää aina kaksi samanarvoista puheenjohtajaa, jotka vaihtuvat vuorovuosina.

Nera on nuoresta 21 vuoden iästään huolimatta jo konkari, joka kiinnostui vaikuttamisesta jo ala-asteikäisenä. Turun nuorivaltuustossa hän oli mukana jo perustamisvuonna 2014.

”Toivon voivani nostaa esiin niitä ääniä, joita ei vielä kuulla yhteiskunnassa. Tulevissa eduskuntavaaleissa meidän tulee suojella elämää, rauhaa ja turvata ihmisoikeudet kaikille”, linjasi Nera tiedotteessa valintansa jälkeen.

Kun Neralta kysyy omaa arviota valinnastaan, vastaus tulee nopeasti.

 ”Varmastikin siihen vaikutti, että pystyn puhumaan monen erilaisen nuoren suulla. Olen pitkään tehnyt vaikuttamista ja kerännyt oppia eri osa-alueista ja ennen valintaa keskustelut ja paneelit menivät hyvin.”

Nera arvioi, että keskustelu on ylipäätään hänen vahvuutensa. Sitä on kehittänyt myös työskentely henkilökohtaisten avustajien työnantajana.

Ehdokas kevään vaaleissa

Nyt Nera on myös ehdokkaana ensi kevään eduskuntavaaleissa kuten myös Vinon toinen puheenjohtaja Haavisto, Nera Varsinais-Suomessa ja Haavisto Vaasasta.

”Se oli helppo päätös. Ne asiat, joita ajan, niistä on vaikeata olla hiljaa. Ja on hyvä, että meillä vihreillä on ehdokkaita moninaisista taustoista.”

Edellisen kerran Nera oli ehdokkaana aluevaltuuston vaaleissa.

Nera nostaa tärkeimmiksi teemoikseen mielenterveyspalvelut, koulutuksen ja opiskelijoiden aseman sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen.

”Koulutuksen yhdenvertaisuus ja moninaisuus on osa demokratiakasvatusta. Se tuo yhteiskuntarauhaa, kun ihmiset eivät jää erilaisten rakenteiden ulkopuolelle.”

”Sotea on rahoitettava niin, että palvelut ovat laadukkaita ja helposti saatavia. Rahapula voi johtaa siihen, että esimerkiksi apuvälineistä valitaan halvimmat ja siitä tulee ongelmia. ”

Nera on myös huolissaan siitä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat jäävät usein palvelujen ulkopuolelle.

Nuorten rooli puolueessa on iso

Suomessa nuoret äänestävät paljon vihreitä. Eduskuntavaalitutkimus vuodelta 2019 kertoo, että edellisissä eduskuntavaaleissa viidennes 18-34-vuotiaista antoi äänensä vihreille.  Vain kokoomus ja perussuomalaiset saivat enemmän nuorten kannatusta.

”Vihreissä Vinon rooli on aika iso, ja me varmasti kiritetään koko puoluetta. Meiltä tulee uusia ideoita, meitä kuunnellaan ja on meillä mahdollisuus vaikuttaa. Mukana on paljon innokkaita aktiiveja” , sanoo Nera.

Vihreät nuoret on ajanut muun muassa translakia ja aborttilain ja seksuaalirikoslain uudistusta. Vinolla oli myös iso rooli, kun vihreät hyväksyi kannabiksen sääntelyä koskevan esityksen viime vuonna.  Tänä vuonna Vino on muun muassa julkistanut kannanoton maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamisesta, vaatinut turkistarhauksen välitöntä loppua ja maaliskuussa Vino vaati yhdessä keskusnuorten kanssa maatalouspolitiikan suunnanmuutosta.

Nuoria on paljon mukana erilaisissa ympäristö- ja ilmastoasioihin keskittyvissä kansalaisliikkeissä kuten Elokapinassa.

Nera arvioi, että puoluepolitiikalta on ehkä osittain mennyt usko nuorten silmissä, eivätkä he tunne poliittisen vaikuttamisen keinoja.

”Aktivismi voi antaa selkeämpää viestiä, että tämän puolesta seison. Ei aktivisimi kuitenkaan sinänsä ole ristiriidassa puoluepolitiikan kanssa ja yhteistyötä voidaan tehdä. Enemmänkin tämä on voimavara.”

Vaikea syksy

Opiskelijapolitiikassa ei syksy ole ollut helppo vihreille. Sekä Tampereella että Helsingissä pidetyissä ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa koettiin takapakkia. Tampereella neljästä paikasta menetettiin kaksi ja Helsingissä samaten edustajien määrä tippui kymmenestä kahdeksaan.

Nera näkee ongelmana osittain korona-ajan, joka esti normaalit tapahtumat ja kanssakäymisen.

”Edustajistovaaleissa äänestetään kavereita ja tuttuja vaikka puoluepolitiikallakin on väliä. Koronan vuoksi oli vaikeaa rekrytoida uusia opiskelijoita toimintaan mukaan.”

Vasemmiston ehdokkaat kuitenkin menestyivät aiempaa paremmin koronasta huolimatta.

”Meillä on erilainen tapa millä puhutaan. Vihreät pyrkii kompromisseihin ja me ollaan asiallisia ja ehkä meidän viestit ei näy riittävän selkeästi”, pohtii Nera.

Latest posts