Ydinvoima ja kaasu EU-taksonomiaan – sijoituspäätösten tekeminen vaikeutuu

“Ydinvoiman ja maakaasun lisääminen EU:n ilmastoluokitteluun tekee sijoituspäätösten tekemisestä piensijoittajille vaikeampaa”, arvioi asiantuntija Robert Balázs FNG:stä, Kestävien Rahasijoitusten Foorumista Berliinissä. Vuodenvaihteessa EU-komissio julkaisi luonnoksen sijoittajille tarkoitetusta ydinvoiman ja kaasun ilmastoluokittelusta eli taksonomiasta. Komissio esittää, että ydinvoima- ja maakaasuhankkeet hyväksyttäisiin tiukoin ehdoin kestäviksi sijoituskohteeksi 20–30 vuoden siirty

Ydinvoima ja kaasu EU-taksonomiaan – sijoituspäätösten tekeminen vaikeutuu

“Ydinvoiman ja maakaasun lisääminen EU:n ilmastoluokitteluun tekee sijoituspäätösten tekemisestä piensijoittajille vaikeampaa”, arvioi asiantuntija Robert Balázs FNG:stä, Kestävien Rahasijoitusten Foorumista Berliinissä.

Vuodenvaihteessa EU-komissio julkaisi luonnoksen sijoittajille tarkoitetusta ydinvoiman ja kaasun ilmastoluokittelusta eli taksonomiasta. Komissio esittää, että ydinvoima- ja maakaasuhankkeet hyväksyttäisiin tiukoin ehdoin kestäviksi sijoituskohteeksi 20–30 vuoden siirtymäkauden ajan.

Taksonomia auttaa vertailemaan sijoitusvaihtoehtoja erityisesti silloin, jos sijoittajalla itsellään ei ole kovin tarkkaa käsitystä sijoituskohteiden ilmastovaikutuksista, vaikka hän haluaa huomioida ilmastovaikutukset sijoituspäätöksiä tehdessään.

Esimerkiksi maakaasuvoimalat saavat virallisen vihreän merkin vain, jos ne korvaavat hiilivoimalat ja siirtyvät vuoteen 2035 mennessä käyttämään ilmastoystävällisempiä kaasuja kuten vetyä. Ydinvoimaloiden on täytettävä tiukat tekniset vaatimukset, ja ne on hyväksyttävä käyttöön ennen vuotta 2045. Lisäksi ydinvoimaloilla on oltava suunnitelma radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta.

Suomi tukee ydinvoiman sisällyttämistä kestäviin sijoituskohteisiin, mutta ei ota kantaa maakaasuun.

Sijoittajilla ympäristönäkökulmat mielessä

Monilla sijoittajilla on sijoituksilleen ehtoja, joiden mukaan varat on sijoitettava esimerkiksi kohteisiin, jotka eivät kiihdytä ilmaston lämpenemisestä.

Kyse on osittain myös sijoittajien riskien hallinnasta. Sijoittajien riski menettää rahansa kokonaan tai osittain on pienempi, jos se voi olla varma, että sijoitettavan yhtiön tuotteet kelpaavat asiakkaille varmasti myös tulevaisuudessa tai että lainsäätäjä ei tule tekemään rajoituksia sijoituskohteen toimialalle.

“Kun valittavien sijoituskohteiden kirjo on suurempi, kasvavat myös sijoitusta tekevien riskit.”

Kestävien sijoituskohteiden etsijöillä on erilaisia ehtoja. On esimerkiksi sijoittajia, jotka voivat tehdä sijoituksia kaikkiin EU-taksonomian hyväksi katsomiin kohteisiin. Samaan aikaan on myös sijoittajia, joiden omat ohjeet eivät hyväksy sijoituksia esimerkiksi ydinvoimaan.

“Tämän takia esimerkiksi rahoituslaitokset joutuvat nyt tarjoamaan useammanlaisia sijoituskohteita. Niillä voi olla sijoittajan valittavaksi esimerkiksi kaikenlaisiin EU-taksonomian mukaisiin kohteisiin sijoittavia, vihreinä markkinoitavia rahastoja sekä toisia vihreitä rahastoja, joissa ei ole ydinvoimaan ja kaasuun liittyviä sijoituskohteita”, Balázs kertoo.

Saksassa muun muassa pankit ovat jo ilmoittaneet tarjoavansa tulevaisuudessa vihreitä sijoitusrahastoja piensijoittajille kummankin rajauksen mukaisesti.

“Kun valittavien sijoituskohteiden kirjo on suurempi, kasvavat myös sijoitusta tekevien riskit.”

Taksonomiapäätös ei estä sijoituksia

Kestävien Rahasijoitusten Foorumi (FNG) on Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä toimiva kestävien sijoitusten järjestö. Sen jäseniä ovat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja sijoitusyhtiöt.

FNG:n mukaan maakaasun ja ydinenergian sisällyttäminen EU:n taksonomiaan muuttaa järjestelmän luonnetta vihreästä sijoituskohdeluettelosta siirtymäkauden toimintaluetteloksi. Siksi näitä aloja ei järjestön mukaan ei pitäisi käsitellä kestävinä EU:n taksonomiassa.

Toimialan puuttuminen EU-taksonomiasta ei estä sijoittajia sijoittamasta talouden aloille, joita ei millään tavoin pidetä kestävinä. Se kuitenkin vähentää toimialasta kiinnostuneiden sijoittajien määrää. Kun sijoittajien keskinäinen kilpailu vähenee, tulee sijoituksista sijoituskohteelle kalliimpia.

Saksankielisellä kielialueella ydinvoimaa vastustetaan huomattavasti Suomea voimakkaammin. Poliittisessa keskustelussa ei juuri kyseenalaisteta Saksan päätöstä luopua ydinvoimasta tämän vuoden lopulla.

Lue lisää