Liikenteen verotyöryhmältä vaisuja ehdotuksia, joiden toteutus häämöttää vasta vuosien päässä

Valtioneuvoston työryhmä ehdottaa tuttuja lääkkeitä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Polttoaineen hintaa pitäisi nostaa ja ajoneuvoveroa alentaa. Muut keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi jäävät vaisuiksi. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen kiirehti jo toteamaan, ettei ehdotusten toimeenpanoa kannata tällä hallituskaudella odottaa.

19.5.2021 | Liikenne

Polttoaineveron nostoa ei tehdä enää tällä hallituskaudella. Kuva: Leena Brandt

Sähköautoja lukuun ottamatta muiden vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ei työryhmän ehdotuksesta helpotusta juuri löydy. Asia nousee esille liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) lausumassa. Siinä toivotaan, että ylipäätään verotuksen keinoja käytettäisiin kunnianhimoisemmin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtioneuvoston työryhmä ehdottaa autoveron poistoa sähköautoilta, vastaavasti ajoneuvoveroa voisi korottaa. Tavoitteena on lisätä sähköautojen määrää. LVM pitää ehdotusta hyvänä ja arvelee sen edistävän sähköautojen hankintaa jonkin verran.

Pelkästään sähköautojen verojen säätäminen ei riitä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi autoveroa olisi kevennettävä myös muilta vähäpäästöisiltä ajoneuvoilta kuten ladattavilta hybrideiltä ja kaasuautoilta.

Koska 2020-luvulla myydään vielä paljon muitakin kuin täyssähköautoja, on LVM:n mukaan tärkeä, että myös nämä autot ovat vähäpäästöisiä. Pysyväthän nykyisin hankittavat autot liikenteessä vielä parikymmentä vuotta.

Autovero on kertaluonteinen ja se maksetaan autoa hankittaessa kun taas ajoneuvovero kilahtaa vuosittain. Käyttövoimavero koskee autoja, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin bensiiniä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa mallia, jossa käyttövoimavero poistettaisiin sähkö- ja kaasuautoilta ainakin määräajaksi.  Tämä helpottaisi niitä, jotka haluavat muuntaa ajoneuvonsa kaasulla toimivaksi. Nykyisellään muuntaminen ei laske perusveroa, mutta omistaja saa taakakseen käyttövoimaveron.

Työryhmän ehdotuksessa ei noteerata hallitusohjelmaan kirjattua vaatimusta, joka koskee tällaista ajoneuvon muuntamista vähäpäästöiseksi. Hallitusohjelma velvoittaa, että auto-, ajoneuvo-, ja käyttövoimaverotuksessa muuntaminen on otettava huomioon.

Pitkä matka toteutukseen

Autot ja verot ovat poliittisesti herkkä asia ja kuntavaalit ovat muutaman viikon päässä.

Keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen totesi heti tuoreeltaan, että tällä hallituskaudella ei liikennepolttoaineiden hintoja nosteta, sillä näin on hallituksessa sovittu.  Muutkin esitykset kuuluvat Vanhasen mielestä seuraavan hallituksen työlistalle.  Pääministeri Sanna Marin (sdp) on vahvistanut tämän.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat autopuolueita. Ilta-Sanomien tentissä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja Marin kiistelivät “pumppuhinnoista” ja Marin syytti Halla-ahoa pelottelusta.

Vihreä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen puolestaan muistutti hallitusohjelmaan merkityistä ruuhkamaksuista ja esittää selvityksiä paikannukseen perustuvasta kilometriverosta.

Kaasuautojen kysyntää ei haluta enää kasvattaa

Työryhmä ehdottaa biokaasun verottomuuden poistamista. Se ei näe tarpeellisena kasvattaa kaasuautojen kysyntää edistämällä biokaasun tuotantoa. Verotuksella ei haluta suosia keinoja, jotka hidastavat liikenteen sähköistymistä.

Liikenteessä käytetään biokaasun lisäksi myös maakaasua, jonka verotus on samaa tasoa kuin lämmityspolttoaineen. Työryhmän mielestä liikennekaasujen verotaso pitäisi nostaa yhtä korkealle kuin liikennepolttoaineilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö on samaa mieltä siitä, että biokaasun verottomuuden poistaminen on välttämätöntä.  Liikennekaasun verotason nostamista liikennepolttoaineiden tasolle pidetään kuitenkin kestämättömänä ja ajoitukseltaan vääränä.

Tyrehtyykö biokaasun käyttö liikenteessä?

LVM muistuttaa, että liikenteen kaasumarkkina on alkutekijöissään. Kaasun verotuksen nostaminen dieselin tasolle voisi pysäyttää lupaavasti käynnistyneen markkinan. Ehdotus on myös vastoin hallitusohjelman tavoitteita lisätä biokaasun liikennekäyttöä.

Liikennekaasun tason liikenne- ja viestintäministeriö säilyttäisi nykyisellä lämmitysöljyn tasolla ainakin 2020-luvun.

Oman ehdotuksensa liikennepolttoaineiden verotuksesta tehnyt Kaasuautoilijoiden yhdistys korostaa, että verotuksen perustana pitää olla elinkaaripäästöt, ei vain päästöt pakoputken päästä. Biokaasu pitää nähdä merkittävänä keinona vähentää liikenteen päästöjä.

Päästöjen suitsimiseksi lisää työtä ja kunnianhimoa

Työryhmän loppuraportissa on verotusta tarkasteltu paitsi päästöjen myös veropohjan kannalta. Miten varautua siihen, että liikenten sähköistyessä verotulot laskevaat? Ehdotus nostaa polttoaineveroa ja laskea ajoneuvoveroa jää tulevien hallitusten vastuulle.

Jos verotuksella halutaan tukea päästövähennystavoitteita, tarvitaan lisätyötä ja kunnianhimoisempaa lähetymistapaa, mainitaan LVM:n lausumassa.  Siinä vaaditaan myös, että jatkotyössä pitäisi tehdä johtopäätöksiä väärään suuntaan ohjaavista verotuista, ei ainoastaan kuvat nykytilaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kulkutapaan sidottu työmatkakulujen verovähennysoikeus ja ylikompensoivat kilometrikorvaukset.

Marja Paavilainen
Kirjoittaja on ympäristöasiota seuraava toimittaja

19.5.2021 19:42

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon