Varhaiskasvatuksen heikennykset Oulussa sisuunnuttivat Susa Vikeväkorvan mukaan politiikkaan. Varhaiskasvatus onkin hänelle paitsi ammatti myös politiikan intohimoalue. Vihreissä Vikeväkorvaa harmittaa vaatimattomuus omista onnistumisista.