Luonnonsuojelulakiin näillä on näkymin tulossa uusi suojelumenettely. Ekologiseksi kompensaatioksi nimettyyn menettelyyn liittyy paljon toiveita, mutta sen kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. Tähänastiset kokemukset muista maista eivät ole olleet mairittelevia.