Nurmiviljelyä ja etenkin nurmen hiilensidontaa tutkitaan nyt intensiivisesti suomalaisilla pelloilla. Nurmiviljely on hyväksi maaperälle, mutta ongelmana ovat nurmea syövien tuotantoeläinten aiheuttamat päästöt. Nurmen hiilensidontaa parantamalla lasketaan, että esimerkiksi maidon hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää.