Kaksi tuoretta tutkimusta osoittaa, että ilmasto- ja vastuullisuusteemaiset sijoitusrahastot eivät pääosin edistä Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Merkittävää osaa sijoitusrahastoista myös markkinoidaan virheellisesti.