Keskittyminen bruttokansantuotteen kasvuun saa meidät näkemään ihmiskunnan luonnosta erillisenä.