Oppositio teki välikysymyksen sairaaloiden alasajosta

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta katsoo, että kunnissa ja hyvinvointialueilla tuotetut palvelut ovat toimivan arjen kannalta tärkeitä tai erittäin tärkeitä.

Oppositio teki välikysymyksen sairaaloiden alasajosta

Taloustutkimuksen tuoreen kyselyn mukaan kansalaiset arvostavat kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävää työtä ja haluavat taata niiden lakisääteisille palveluille riittävän rahoituksen. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta katsoo, että kunnissa ja hyvinvointialueilla tuotetut palvelut ovat toimivan arjen kannalta tärkeitä tai erittäin tärkeitä. Lähes yhtä monen mielestä valtion tulee varmistaa kunnille ja hyvinvointialueille riittävä rahoitus lakisääteisten palvelujen tuottamiseen.

Hallituksella on toisenlaiset arvot. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on linjattu valtiontalouden sopeutuksesta kohdistamalla sote-menojen kasvuun 1,4 miljardin euron leikkaukset. Hallitusohjelmassa linjattujen säästöjen lisäksi soteen on väläytetty lisäsäästöjä huhtikuun puolivälin kehysriihessä. Jo tällä hetkellä hallitus pakottaa alueet leikkaamaan sote-palveluista ja vaarantaa näin palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

– Orpon hallitus rapauttaa systemaattisesti yhteiskunnan hyvinvointipalveluita leikkauksillaan, vaikka hyvinvointialueet ovat jo nyt kriisissä. Sairaalaverkon karsiminen on vain osa tätä synkkää jatkumoa, vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Bella Forsgrén toteaa.

– Emme voi hyväksyä toimia, jotka johtaisivat keskussairaaloiden toiminnan loppumiseen usealla alueella, synnytysyksiköiden sulkemiseen ja päivystystoiminnan keskittämiseen. Tämän seurauksena sekä potilasturvallisuus että alueellinen tasa-arvo vaarantuisivat ja alueiden elinvoima heikkenisi, Forsgrén jyrähtää. 

Erityisen huolestuneita vihreät on Forsgrénin mukaan perheistä ja lapsista, joita sairaalapalveluiden karsiminen koskettaa monella tapaa. 

– Synnytyspalveluiden saatavuuden heikentyminen olisi vakava uhka erityisesti lasten ja naisten terveydelle. Synnytys- ja odotusaika on vaarassa muuttua entistä stressaavammaksi ja riskialttiimmaksi. Pidentyvät sairaalamatkat aiheuttavat perheille matka- ja yöpymiskustannuksia, ansionmenetyksiä ja erossa oloa perheestä. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu erityisesti lasten ja nuorten terveyden edistämisessä, ja sen laiminlyöminen voi johtaa vakaviin seurauksiin koko yhteiskunnalle, Forsgrén toteaa.

Forsgrén korostaa jokaisen suomalaisen oikeutta laadukkaisiin terveyspalveluihin. 

– Jokaisen on voitava luottaa siihen, että voi elää tässä maassa hyvinvoivaa ja turvallista elämää riippumatta asuinpaikastaan. Tämän vuoksi vihreät on mukana jättämässä välikysymystä hallituksen toimien johdosta, summaa Forsgrén.

Lue lisää