Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Hallituksen asuntopolitiikka runnoo pienituloisia

Helsinkiläisiä tyrmistyttävät kaupungin ARA-vuokra-asunnoista vastaavan Heka Oy:n paikoitellen jopa 15 prosentin vuokrankorotukset.  Syystäkin, sillä etenkin isoissa kaupungeissa pienituloiselle ihmiselle juuri asumisen kalleus on yksi suurimmista huolenaiheista   Keskustelun varjoon on jäänyt se, että Hekan ongelmat eivät koske vain Hekaa. Hallitus kaaveilee suuria muutoksia niin asumistukeen kuin kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiin. Leikkauksia

Hallituksen asuntopolitiikka runnoo pienituloisia

Helsinkiläisiä tyrmistyttävät kaupungin ARA-vuokra-asunnoista vastaavan Heka Oy:n paikoitellen jopa 15 prosentin vuokrankorotukset.  Syystäkin, sillä etenkin isoissa kaupungeissa pienituloiselle ihmiselle juuri asumisen kalleus on yksi suurimmista huolenaiheista  

Keskustelun varjoon on jäänyt se, että Hekan ongelmat eivät koske vain Hekaa. Hallitus kaaveilee suuria muutoksia niin asumistukeen kuin kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiin. Leikkauksia on tulossa myös toimeentulotukeen niin, että pahimmassa tapauksessa kaikki muutokset voivat osua kerralla samoihin perheisiin.

Hekan tuntuvat vuokrankorotukset johtuvat erityisesti korkojen viime aikaisesta rajusta noususta ja Ukrainan sodan aiheuttamista vaikutuksista kaukolämmön tuottamisen raaka-aineiden hintoihin. Vastaavista ongelmista kärsivät tavalla tai toisella kaikki ARA- ja ASO-yhtiöt ja monet yksityisomisteiset yhtiöt ja kotitaloudet muutenkin.

Asumiskustannusten raju nousu ei ole vain yksityisten kotitalouksien ongelma. Se näkyy esimerkiksi suurten kaupunkien sisällä alueellisessa kehityksessä. Sosiaalisista ongelmista piittaamattoman markkinaliberaalinkin pitäisi ymmärtää kehityksen seuraukset. Jos omalla palkalla ja leikatuilla asumisen tuilla Helsingissä tai muissa isoissa kaupungeissa ei tule toimeen, työvoima muuttaa toisaalle ja yritysten toiminta vaikeutuu. 

Valtion korkotuetuilla ARA-asunnoilla on tässä kokonaisuudessa iso rooli. Niiden nykyisessä rahoituskriisissä kaikkein ilmeisin ja kaikkia ARA-yhtiöitä samaan aikaan koskeva korjausliike olisi muuttaa valtion korkotuen määräytymisen perusteita. Nykyinen tuki on monimutkainen ja sen korkosuojauselementissä on vakavia puutteita. Lisäksi kun alhaisten korkojen aikana valtion rahoja ei juurikaan ole tarvittu kohtuullisen asumisen tuottamiseen tätä kautta, tuntuisi kohtuulliselta, että säästyneiillä rahoilla voisi nyt käyttää kriisin helpottamiseksi.

Vaikka nykyinen hallitus vaikuttaa haluttomalta tällaista muutosta tekemään, juuri tätä pitäisi nyt vaatia laajalla poliittisella rintamalla.

Asumisoikeusasuntoja tarvitaan

Hallitusohjelmassa esitetään myös ASO-tuotannon ajamista alas kokonaan. Asumisoikeusasunnot ovat juuri se asuntotuotantomuoto, jolla Helsingissä on vastikään puolueiden yhteisellä päätöksellä haluttu korvata vanhentunut hitas-järjestelmä.  

Korkeiden vuokrien ongelmasta kärsivät muutkin vähätuloiset kuin Hekalla asuvat, joten kotitalouskohtaista lisätukea olisi oikeudenmukaisinta jakaa yleisen asumistuen nostamisen kautta. Asuntojen vuokrien nousun yhteydessä juuri asumistuen pitäisi nousta kompensoimaan sitä kaikille niille, jotka sitä eniten tarvitsevat,

Valitettavasti tässäkin nykyisen hallituksen linjaukset ovat viemässä päinvastaiseen suuntaan. Hallitusohjelmassa asumistuesta ollaan esimerkiksi poistamassa Helsinkiin liittyvä alueellinen lisä, sen omavastuuta ollaan korottamassa ja tuen saajilta ollaan jopa poistamassa oikeus tehdä lisätöitä edes muutamalla satasella ilman tuen leikkausta.

Helsingin pitäisi ryhtyä ylipuoluepoliittisesti laatimaan ohjelmaa, jossa linjattaisiin vastatoimia näköpiirissä olevaan Helsingin asuntopoliittiseen kriisiin. Esitin asian kaupunginvaltuustossa pari viikkoa sitten. Valitettavasti pormestari Juhana Vartiaisen vastauksesta saattoi päätellä, että myös Helsingin Kokoomuksessa uskotaan, että hallitusohjelman välilliset vaikutukset korjaisivat tilanteen itsestään.

Näin ei ole käymässä. Asumisen hinnan nousu johtaa perheiden vakaviin sosiaalisiin ongelmiin ja se kiihdyttää asuinalueiden välistä eriytymistä. Samalla monien alojen rekrytointiongelmat pahenevat, millä on vaikutusta sekä julkisten palvelujen saatavuuteen että monien yksityisten yritysten toimintaan. Akuuttia pulaa meillä on jo nyt niin varhaiskasvattajista, hoitoväestä kuin bussikuskeistakin.

Tässä tilanteessa vähänkään vastuullisten kuntapäättäjien pitäisi tunnistaa, että asumisen kalleuteen on aivan välttämätöntä puuttua. Samalla kun kuntatasolla etsitään ratkaisuja akuutteihin ARA-vuokrasuntojen vuokrien nousun paikkaamiseksi painavan huomion pitää kohdistua myös hallitusohjelman laajemminkin katastrofaalisiin vaikutuksiin.

Tilaa uusimmat jutut

Lorem ultrices malesuada sapien amet pulvinar quis. Feugiat etiam ullamcorper pharetra vitae nibh enim vel.

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Latest posts