Luistelu opetti poliitikon palautumaan

Luistelu ja sen valmentaminen on aina kuulunut Aliisa Wahlstenin, 26, arkeen. Tällä hetkellä sunnuntai-illat kuluvat aikuisten ryhmää valmentaessa. Luottamustoimet eivät anna nyt myöden ottaa vastuuta nuorempien joukkueista, vaikka paloa kyllä olisi. ”Tuli minusta kansanedustaja tai ei, luistelu jatkuu”, kertoo Aliisa.  Wahlstenilla on takanaan myös oma aktiiviurheilijan ura. ”Aktiiviurheilu opetti palauttamaan.

Luistelu opetti poliitikon palautumaan

Luistelu ja sen valmentaminen on aina kuulunut Aliisa Wahlstenin, 26, arkeen. Tällä hetkellä sunnuntai-illat kuluvat aikuisten ryhmää valmentaessa. Luottamustoimet eivät anna nyt myöden ottaa vastuuta nuorempien joukkueista, vaikka paloa kyllä olisi.

”Tuli minusta kansanedustaja tai ei, luistelu jatkuu”, kertoo Aliisa. 

Wahlstenilla on takanaan myös oma aktiiviurheilijan ura.

”Aktiiviurheilu opetti palauttamaan. Useamman suorituksen kisoissa oli pakko opetella nollaamaan aiempi suoritus mielessään, oli se mennyt hyvin tai huonosti. Se on tärkeä taito myös poliitikolla. Mitä tahansa tapahtuu, päämäärä pidetään mielessä, eikä edellinen suoritus”, kuvaa Wahlsten.

Wahlsten opiskelee biologiaa Turun yliopistossa, sivuaineinaan maantiede ja kemia. Tällä hetkellä hän työskentelee Biodiful-biodiversiteettihankkeessa, jonka tehtävänä on jalkauttaa luonnon monimuotoisuutta yhteiskunnassa ja yliopistossa. Gradu valmistuu ekobiologian ja -fysiologian saralta kalojen hyvinvoinnista kasvatuksesta. Myös opettajan pätevyys on plakkarissa. 

”Luokittelen itseni generalistibiologiksi. Olen paljon miettinyt, onko opettaminen ja valmentaminen minulle harrastus vai työ. Tähän asti se on kasvattanut johtajana”, hän kuvailee.

Vaikuttamista lapsesta lähtien

”Olen aina halunnut olla kehittämässä omaa yhteisöäni. Jo päiväkodista asti olen halunnut varmistaa, ettei kukaan jää leikin ulkopuolelle tai yksin”, Wahlsten muistelee varhaisia vaikuttamiskokemuksiaan.

Vaikuttamispolku onkin alkanut nuorelle naiselle jo varsin varhain. Ensimmäiset merkinnät ansioluettelossa on Naantalin Taimon alakoulun oppilaskunnan hallituksesta sekä välituntiliikuntaa kehittäneestä Välkkäri-toiminnasta. Aktiivinen nuori jatkoi vaikuttamista aina yliopistossa asti, ensin ainejärjestön ja lopulta ylioppilaskunnan kautta.

Viimeisimpänä Wahlsten toimi TYY:n puheenjohtajana viime vuonna. Opiskelijapolitiikan myötä myös päivän politiikka alkoi kiinnostaa. Kaikkea aktiivitoimintaa on yhdistänyt sosiaalipolitiikka ja hyvinvoinnin lisääminen yhteisössä.

”Ylioppilaskunta oli ratkaiseva tekijä, koska siellä opin tuntemaan puolueiden väkeä ja sitä, mitä puolueet ajavat. Koin vahvasti, että haluan lähteä ehdolle aluevaaleissa. Oli pakko valita puolue.”

Aliisa Wahlstenin kaltaisista nuorista kisaa jokainen puolue. Vihreiden arvoista oikeudenmukaisuus, kestävät tulevaisuuteen katsovat päätökset sekä puolueen talouspoliittinen linja vakuuttivat.

”Vaikutuin talouspoliittisesta näkemyksestä, joka ei asetu perinteiselle vasemmisto-oikeisto-akselille, vaan on realistista ja tulevaisuuteen katsovaa. Maailma on muutoksessa ja politiikan pitää pysyä mukana. Muutokset ylipäätään pelottavat ihmisiä ja ehkä siksi vihreiden talouspoliittinen näkemys ei ole ollut helposti ymmärrettävä.”

Koronan vaikutuksia lapsiin ei vielä tiedetä

Mielenterveyskriisi ja nuorten pahoinvointi huolestuttavat, jopa pelottavat Wahlstenia.

”Emme ole vielä ymmärtäneet, mitä tämä tarkoittaa. Kukaan ei pysty ennakoimaan seurauksia. Korkeakouluopiskelijat oirehtivat yhä koronavuosien jäljiltä, mutta emme tiedä, millaisen jäljen pienempiin lapsiin se aika jätti.”

Suunta pitää olla kohti ennaltaehkäisyä, mutta kriistilanne vaatii korjaavia toimenpiteitä. Aliisa nostaa esiin koulujen resurssit: enemmän aikaa ja tilaa opettajille opettamiseen ja kasvattamiseen. 

”Opettajamitoitus, pienemmät ryhmäkoot, tukihenkilöstön määrä. Turvallisia aikuisia tulisi olla enemmän ja siten, että vaihtuvuus olisi mahdollisimman pientä”, listaa Wahlsten.

Koulukaan ei toimi tyhjiössä, vaan perheiden tuki on tärkeässä asemassa kaikenikäisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

”Neuvola tavoittaa kaikenmuotoiset perheet. Siellä pystyttäisiin antaa vielä enemmän eväitä kasvatukseen. Toivon, että neuvolapalvelua voitaisiin laajentaa koko elinkaaren ajan.” 

Vapaa-ajan merkityksellisyydestä tulisi puhua enemmän

Valmentajana ja seuratoimijana Aliisa tietää, miten vaikuttavaa työtä seurat ja järjestöt voivat tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Hän kiittelee Harrastamisen Suomen mallia, jonka myötä moni kunta on voinut tarjota lapsille harrastuksen. 

”Nukumme kahdeksan tuntia ja opiskelemme tai työskentelemme toiset kahdeksan. On hyvin merkityksellistä, miten loput kahdeksan tuntia voidaan käyttää.”

Harrastaminen tuo iloa, oppimista ja liikettä elämään. Kolmannella sektorilla on myös keskeinen kasvattava rooli, esimerkiksi partion tai VPK-toiminnan kautta. Harrastusseuroja rahoittamalla luodaan paljon hyvää. Erityisen tärkeää on turvallinen yhteisö myös vapaa-ajalla.

”Yhteisöllisyys on onnellisuuden tekijä”, ehdokas kiteyttää.

Vapaa-ajalla tehdään ennaltaehkäisevää toimintaa. Aliisa näkee, että vapaa-ajan merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ei olla vielä tarpeeksi syvästi ymmärretty. Hyvinvointia voidaan edistää monella tasolla: kunnissa, hyvinvointialueilla ja kolmannella sektorilla. 

”Merkityksellinen, yhteisöllinen ja luova tekeminen lisää hyvinvointia.”

Wahlsten on puhunut nuorten yksinäisyydestä, mutta kohtaamiset vaalitoreilla ovat osoittaneet, että nuorten ja ikäihmisen yksinäisyydessä on paljon samoja piirteitä. Elämäntilanteeseen kummassakin ryhmässä syntyy luonnollisemmin yksinäisyyttä yhteisön muutosten vuoksi. 

”Ikäihminen tai läheinen muuttaa hoitokotiin tai rinnalta lähipiiriä menehtyy. Nuoret itsenäistyvät, mihin kuuluukin tietty vetäytyminen, mutta muutos perheen tuesta omilleen muuttamisessa on suuri. Myös muu lähipiiri voi muuttua esimerkiksi opiskelujen myötä.”

Tunnin juna ja Saaristomeri vauhdittavat kahden edustajan tavoitetta 

Varsinaissuomalaisilla vaalikentillä puhuttavat Saaristomeren suojelu sekä tunnin juna.

”Myös ratikkakeskustelu käy kuumana. Se liittyy kiinteästi siihen, millainen julkinen liikenne meillä tulevaisuudessa on tarjolla.”

Paikallisteemat kuulostavat vihreitä palvelevilta. Vaalipiirissä on 17 kansanedustajaa, joista yksi on tällä hetkellä vihreä. Tavoitteena on ainakin kaksi paikkaa.

”Jopa kolme! Meillä on eri alojen osaajia sekä alueellisesti hyvin kattava lista”, hihkaisee Wahlsten.

Aliisa Wahlsten on ehdolla eduskuntaan ensimmäistä kertaa. Kampanjan kokonaisvaltaisuus on yllättänyt ehdokkaan.

”Tiesin kyllä, että tämä vie aikaa, mutta se yllätti, kuinka sitä koko ajan haluaisi vain tehdä enemmän ja enemmän. Olen nauttinut tästä ajasta tosi paljon! Parasta on mennä kadulle kohtaamaan ihmisiä ja pyrin tekemään sitä pari tuntia päivässä.”

Latest posts