Euroopan vihreiden ydinvoimavastaisuus ei huomioi uusiutuvien ympäristöriskejä

Kansainväliset luontopaneeli IPBES ja ilmastopaneeli IPCC varoittivat kesän yhteisessä raportissaan, että kapeakatseiset toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi voivat jopa vahingoittaa luontoa.  Luontoa tuhoavia ilmastotoimia ovat raportin mukaan esimerkiksi yksittäisen kasvin viljely bioenergiaksi laajoilla alueilla, puiden istuttaminen alueille, jotka eivät ole olleet metsiä ja monokulttuurinen metsänviljely, kuten eukalyptus-pellot.  Joidenkin uusiutuvien energiamuotojen kohdalla

Euroopan vihreiden ydinvoimavastaisuus ei huomioi uusiutuvien ympäristöriskejä

Kansainväliset luontopaneeli IPBES ja ilmastopaneeli IPCC varoittivat kesän yhteisessä raportissaan, että kapeakatseiset toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi voivat jopa vahingoittaa luontoa. 

Luontoa tuhoavia ilmastotoimia ovat raportin mukaan esimerkiksi yksittäisen kasvin viljely bioenergiaksi laajoilla alueilla, puiden istuttaminen alueille, jotka eivät ole olleet metsiä ja monokulttuurinen metsänviljely, kuten eukalyptus-pellot. 

Joidenkin uusiutuvien energiamuotojen kohdalla tutkijat kehottavat punnitsemaan hyötyjä ja haittoja, jos esimerkiksi tarvitaan paljon kaivostoimintaa tai laajoja alueita maata näiden energiamuotojen tuottamiseen.

Etenkin Euroopan vihreissä visioidaan sataprosenttisesti uusiutuvilla toimivasta energiajärjestelmästä. Ovatko nämä visiot kuitenkin sokeita edellä mainituille riskeille? Uusiutuvaa pidetään lähes poikkeuksetta synonyymina ympäristöystävälliselle.

Mielestäni Suomen vihreät ei ole se puolue, joka haluaa polttaa vanhojen metsien vuosisataiset puut energiaksi.

Me haluamme, että lapsemmekin voivat nauttia Hangon rannoista ilman silmän kantamattomiin jatkuvia aurinkovoimakenttiä.

Me emme totisesti halua, että Vuotoksen ja Kollajan säätövoimahankkeet heräävät henkiin. Me haluamme, että saamelaiset ja heidän poroelinkeinonsa otetaan huomioon tuulivoimahankkeita kaavoitettaessa. 

Suomen vihreiden ohjelmassa hyväksytään jo ydinvoima osana vähäpäästöistä vihreää siirtymää ja tämän tulisi näkyä myös käytännön tasolla.

Puhumme paljon tieteeseen nojaamisesta. Tätä sopisi nähtävän enemmän myös Euroopan vihreiden tasolla. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli on arvioinut elinkaarianalyysissään ydinvoiman yhdeksi vähäpäästöisimmistä energialähteistä. 

Kestävän investoinnin suhteen on väitelty täyttääkö ydinvoima oleellisen Do No Significant Harm -ehdon. Euroopan Komission alainen tutkimuslaitos on todennut että tämä ehto täyttyy ydinvoimalla siinä missä taksonomiassa jo olevilla energianlähteillä. Ei ole mitään syytä pudottaa ydinvoimaa kestävän rahoituksen taksonomiasta. 

On meidän velvollisuutemme puolustaa tiedettä myös koko Euroopan tulevaisuudesta päätettäessä.

Lue lisää