Nuoret vaativat Suomeen maailman vahvinta ilmastolakia

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä ja YK-nuoret yhdessä 50 muun nuorisojärjestön kanssa vaativat kirjallisessa kannanotossa Suomen hallitukselta ilmastolain tiukentamista maailman vahvimmaksi. Kannanoton allekirjoittaneet järjestöt edustavat yhteensä satojatuhansia suomalaisia nuoria. Mukana on myös lähes kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt.

2.11.2020 | Ilmasto

Nuoria osoittamassa mieltä ilmastotoimien puolesta Eduskuntatalon edessä syyskuussa 2019. Kuva: Siiri Junnila / Shutterstock

Suomen nuorisotoimintakenttä Nuorten Agenda 2030 -ryhmän ja YK-nuorten johdolla vaatii kirjallisessa kannanotossa Suomen hallitukselta ilmastolain vahvistamista.

Kannanoton on allekirjoittanut Nuorten Agenda 2030 -ryhmän ja YK-nuorten lisäksi 50 suomalaista nuorisojärjestöä tai nuorisotoimintaverkostoa, jotka yhdessä edustavat satojatuhansia nuoria. Mukana kannanotossa ovat muun muassa Suomen 4H-liitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Opiskelijakuntien Liitto – SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry ja kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt lukuunottamatta Perussuomalaisia ja Liike Nyt:iä.

Kannanotossa vaaditaan tiukempaa ilmastolakia heijastamaan paremmin Suomen tavoitetta olla globaali edelläkävijä ilmastotoimissa, ja muistutetaan että ilmastonmuutos vaikuttaa negatiivisesti erityisesti nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa. Kannanotossa myös painotetaan, että yhteiskunta on jälleenrakennettava ilmastokestäväksi ja että toimia ei voi enää viivytellä.

Valtioneuvoston asettaman Suomen ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtaja ja nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman iloitsee mukaan lähteneiden järjestöjen määrästä ja monipuolisuudesta.

“Tämä kertoo että ilmastonmuutos koetaan tärkeäksi laajasti nuorten keskuudessa. Nuorten kuuleminen lainsäädännössä onkin hyvin tärkeää, tähän toivottavasti kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota.”

Nyman on toiveikas että nuorten ilmastovaatimukset otetaan huomioon politiikassa kokonaisvaltaisesti.

“Hallitus toivottavasti valmistelee lain joka nämäkin tavoitteet täyttää. Ja vaikka tässä nyt on kyse ilmastolaista, niin tietysti näiden tavoitteiden eteen vaaditaan tekoja ihan kaikessa politiikassa.”

Kannanotto on jaettu viideksi kappaleeksi, joissa esitetään konkreettisia toimenpiteitä ilmastolain vahvistamiseksi.

Kirjauksissa vaaditaan ilmastolakiin muun muassa sitovaa hiilineutraaliusvelvoitetta vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuutta nopeasti sen jälkeen. Lisäksi vaatimuksena on muun muassa että ilmastolain tulee noudattaa päästöjen mitigaatiohierarkiaa, jossa ensisijaista on vähentää hiilipäästöjä, ei vain kompensoida aiheutuvia päästöjä.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä on perustettu vuonna 2017 lisäämään nuorten osallisuutta Suomea sitovan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n suunnittelussa ja toteutuksessa.

Milo Toivonen / Verde

2.11.2020 15:23

Tilaa uutiskirje!

Teemme Verdeä pääosin vapaaehtoisvoimin. Voit tukea vihreää journalismia tilaamalla viikoittaisen uutiskirjeen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon