Verde seuraa maailman tilaa eri mittareiden kautta. Neljä ensimmäistä mittaria käsittelevät ilmastoa. Tarkastelemme lämpötilan nousua, hiilidioksidipäästöjä, energian kulutusta sekä merijään peittävyyttä. Verden mittaristo laajenee myöhemmin myös muihin tärkeisiin aiheisiin, esimerkiksi ihmisoikeuksien kehitykseen.

Ilmaston lämpeneminen: Globaali keskilämpötila on noussut yli yhdellä asteella esiteolliseen aikaan verrattuna. Käyrien kuukausittaiset datapisteet osoittavat kunkin kuukauden ja sitä edeltävän 11 kuukauden keskiarvon vuodenaikojen vaikutuksen tasaamiseksi.

Ilmaston lämpenemistä kuvaava graafinen esitys.

Maailman hiilidioksidipäästöt: Ilmaston lämpeneminen riippuu pitkälti nettohiilidioksidipäästöjen kertymästä yli ajan. Mitä nopeammin saamme nettohiilidioksidipäästöt nollaan, sitä pienemmäksi lopullinen lämpötilan nousu jää.

Globaalien hiilidioksipäätöstöjen kehitystä kuvaava graafinen esitys.

Maailman energiankulutus: Vähäpäästöisen energian kulutus on yleistynyt viime vuosina, mutta fossiilisten osuus energian kokonaiskulutuksesta on yhä yli 80%.

Maailman energiakulutusta kuvaava graafinen esitys.

Merijään peittävyys napa-alueilla: Pohjoisen merijään kattavuus on pienentynyt tasaisesti mittausajanjakson aikana. Eteläisen merijään kattavuuden pienentyminen on ollut hitaampaa ja 2000-luvulle tultaessa vuosivaihtelut ovat heitelleet merkittävästi. Käyrien kuukausittaiset datapisteet osoittavat kunkin kuukauden ja sitä edeltävän 11 kuukauden keskiarvon vuodenaikojen vaikutuksen tasaamiseksi.

Merijään laajuutta napa-alueilla kuvaava graafinen esitys.
Päivitämme mittareita säännöllisesti. Datojen lähteet: Nasa GISTEMPMet Office Hadley Centre HadCRUT4IPCC , Berkeley Earth, NOAA (lämpötila), Global Carbon Project (2019) (hiilidioksidipäästöt), BP Statistical Review of World Energy 2020 (energiankulutus),  Sea Ice Index, National Snow and Ice Data Center (merijää).

Kuuntele Verden podcastia!

Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon

Kuuntele Verden podcastia: Hautala & Hassi: Halki, poikki ja pinoon